כבר 10 שנים מורה לשל"ח ורכז נוער. מהשנה עובד במחוז דרום במקיף הרכס ע"ש זילברמן בבאר שבע. מאוד אוהב את השילוב בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי... להמשך

יציאה לפעילות חוץ בית ספרית

להורדת קובץ בפורמט וורד - לחצו

חברים יקרים,

בהמשך לנוהל הבית ספרי שהוצג ביום ההיערכות,  מצ"ב מספר הנחיות ודגשים ליציאה לפעילות חוץ בית ספרית. עליכם/ן להזין מראש בטופס המקוון כל פעילות חוץ בית ספרית שאתם מובילים על-מנת שאוכל לסייע לכם להיערך.
כמו כן, עליכם לקבל כתב מינוי "אחראי טיול" בחתימת מנהלת בית הספר ותדריך של עבדכם הנאמן טרם היציאה ולתייק אותם ב"תיק הטיול" (עותק במזכירות בית הספר ועותק אתכם/ן בשטח).

א. תפקידיו של איש הצוות האחראי על הפעילות (מתוך חוזר מנכ"ל):

 1. ללמוד את דרישות משרד החינוך המתייחסות לפעילות המתוכננת ולמאפייניה השונים ולוודא את שילובן בתכנית הפעילות (על-מנת שאוכל לסייע לכם בעניין זה אנא עדכנו מבעוד מועד אודות יציאתכם ומלאו את הטופס המקוון).
 2. לגבש את תכנית הפעילות המסוימת ואת תיק הפעילות ולהציגה לאישור רכז הטיולים.
 3. להחזיק רשימות מעודכנות של היוצאים לפעילות (טרם היציאה יש להפקיד עותק מעודכן במזכירות בית הספר).
 4. לוודא כי אותרו תלמידים בעלי בעיות רפואיות ובעיות התנהגות קשות וכי נקבעו כללים לגבי שיתופם בפעילות ולגבי התנהלות ביחס אליהם.
 5. לוודא שמספר המלווים הרפואיים והמלווים החמושים הוא בהתאם להנחיות משרד החינוך (יש לכם את הדרישות על-גבי האישור הביטחוני שאתם מקבלים מחדר מצב).
 6. להכין תדריכים כתובים ותמציות מידע בכתב לגורמים הרלוונטיים ולתלמידים.
 7. לתדרך את הצוות לקראת הפעילות ובמהלכה.
 8. לוודא החתמת הורים מלווים על טופס להורה מתנדב – מצ"ב כנספח למסמך זה (בלי זה אין להורה המלווה ביטוח)!
 9. לוודא העברת תדריכים לתלמידים על ידי מורים או מדריכים לקראת הפעילות ובמהלכה.
 10. לוודא כי האתרים שבהם מבקרים בפעילות הם בעלי תנאי בטיחות ורישיון עסק כחוק.

ב. דגשים לתכנון, תיאום ולהכנה:

 1. אישורי הורים וכשירות רפואית של התלמידים – יש לוודא שכל ההורים חתמו על אישור היציאה לפעילות והצהרת הבריאות. עליכם לרכז טרם היציאה את הבעיות הרפואיות והרגישויות ושהתלמידים כשירים לפעילות הספציפית שאתם מובילים.
 2. כתב מינוי – עליכם לקבל מינוי 'אחראי טיול' בכתב בחתימת מנהלת בית הספר (מצ"ב כנספח למסמך זה).
 3. אישור בטחוני – אחרי שתזינו את הפרטים בטופס המקוון אני אדאג לזה ואשלח לכם (בבקשה בצעו זאת עד שבועיים לפני הפעילות כי לעיתים זה לוקח זמן...).
 4. הזמנת מלווים רפואיים ומאבטחים כנדרש.
 5. תדריך מקדים של רכז טיולים (אנא תאמו איתי בבקשה מראש כדי שלא ניזכר ערב לפני).
 6. ביצוע תדריך לצוות החינוכי המוביל את הפעילות.

ג. דגשים לביצוע:

 1. תדריכים לתלמידים ולצוות.
 2. בדיקת ציוד לתלמידים ולצוות – מים, מזון, עזרה ראשונה, ביגוד חם וכיו"ב בהתאם למאפייני הפעילות.
 3. ריכוז אישורים מחייבים – כתב מינוי, אישור בטחוני, ריכוז בעיות רפואיות.
 4. ריכוז רשימות של המשתתפים בפעילות (תלמידים, מורים, הורים, מדריכים, מלווים חמושים, מלווים רפואיים וכיו"ב).
 5. רשימת דרכי תקשורת ודיווח.
 6. נסיעה באוטובוס – בדיקת הרכב והנהג, תדרוך הנהג, וידוא שהילדים יושבים וחוגרים!
 • סריקת האוטובוס מפני חפץ חשוד
 • לבדוק המצאות ארגז עזרה ראשונה, ערכת מילוט ואלונקה מעל תא הנהג.
 • רישיון רכב בתוקף ושגיל האוטובוס לא עולה על 10 שנים.
 • באוטובוס קיימת מערכת קשר חיצונית, או טלפון נייד ומערכת כריזה פנימית.
 • אישור קצין בטיחות בתעבורה תקף מטעם קצין הבטיחות של החברה.
 • לבדוק רישיון הנהג תקף ואישור להסעת תלמידים
 1. בדיקת נוכחות:
 • לפני היציאה לפעילות – בתוך רכב ההסעה.
 • לאחר כל הפסקה במהלך הנסיעה.
 • עם ההגעה למקום הפעילות ולפני תחילתה.
 • לאחר כל הפסקה במסלול/פעילות.
 • לפני כל כניסה למים.
 • אחרי כל יציאה מהמים.
 • בסיום הפעילות.
 • ביציאה חזרה לבית הספר.
 • בירידה מהאוטובוס ולפני פיזור התלמידים.
 • אחרי כל אירוע חריג.

* על כל שינוי בתכנית הפעילות המאושרת עליכם לעדכן את חדר מצב, את מנהלת בית הספר ואת רכז הטיולים.

** על כל אירוע חריג ובכלל זה פינוי תלמיד לקבלת טיפול רפואי עליכם לעדכן את חדר מצב, את מנהלת בית הספר, את רכז הטיולים ואת הורי התלמיד.

*** מסמך זה אינו מחליף את חוזר מנכ"ל טיולים במערכת החינוך ואת חוזר מנכ"ל הביטחון והטיולים במערכת החינוך ואת חוזר מנכ"ל הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית ספריות.

בברכת פעילות חינוכית מוצלחת ובטוחה.

אני כאן לכל שאלה... :)

שאולי

נספחים - בקובץ המצורף:

 • כתב מינוי לאחראי טיול
 • אישור טיול על-ידי מנהלת בית הספר ורכז טיולים
 • אישור הורים לפעילות חוץ בית ספרית והצהרת בריאות
 • ריכוז בעיות רפואיות לאחראי טיול
 • רשימת מלווים ודרכי תקשורת
 • טופס הורה מתנדב
כבר 10 שנים מורה לשל"ח ורכז נוער. מהשנה עובד במחוז דרום במקיף הרכס ע"ש זילברמן בבאר שבע. מאוד אוהב את השילוב בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי... להמשך

יציאה לפעילות חוץ בית ספרית

להורדת קובץ בפורמט וורד - לחצו

חברים יקרים,

בהמשך לנוהל הבית ספרי שהוצג ביום ההיערכות,  מצ"ב מספר הנחיות ודגשים ליציאה לפעילות חוץ בית ספרית. עליכם/ן להזין מראש בטופס המקוון כל פעילות חוץ בית ספרית שאתם מובילים על-מנת שאוכל לסייע לכם להיערך.
כמו כן, עליכם לקבל כתב מינוי "אחראי טיול" בחתימת מנהלת בית הספר ותדריך של עבדכם הנאמן טרם היציאה ולתייק אותם ב"תיק הטיול" (עותק במזכירות בית הספר ועותק אתכם/ן בשטח).

א. תפקידיו של איש הצוות האחראי על הפעילות (מתוך חוזר מנכ"ל):

 1. ללמוד את דרישות משרד החינוך המתייחסות לפעילות המתוכננת ולמאפייניה השונים ולוודא את שילובן בתכנית הפעילות (על-מנת שאוכל לסייע לכם בעניין זה אנא עדכנו מבעוד מועד אודות יציאתכם ומלאו את הטופס המקוון).
 2. לגבש את תכנית הפעילות המסוימת ואת תיק הפעילות ולהציגה לאישור רכז הטיולים.
 3. להחזיק רשימות מעודכנות של היוצאים לפעילות (טרם היציאה יש להפקיד עותק מעודכן במזכירות בית הספר).
 4. לוודא כי אותרו תלמידים בעלי בעיות רפואיות ובעיות התנהגות קשות וכי נקבעו כללים לגבי שיתופם בפעילות ולגבי התנהלות ביחס אליהם.
 5. לוודא שמספר המלווים הרפואיים והמלווים החמושים הוא בהתאם להנחיות משרד החינוך (יש לכם את הדרישות על-גבי האישור הביטחוני שאתם מקבלים מחדר מצב).
 6. להכין תדריכים כתובים ותמציות מידע בכתב לגורמים הרלוונטיים ולתלמידים.
 7. לתדרך את הצוות לקראת הפעילות ובמהלכה.
 8. לוודא החתמת הורים מלווים על טופס להורה מתנדב – מצ"ב כנספח למסמך זה (בלי זה אין להורה המלווה ביטוח)!
 9. לוודא העברת תדריכים לתלמידים על ידי מורים או מדריכים לקראת הפעילות ובמהלכה.
 10. לוודא כי האתרים שבהם מבקרים בפעילות הם בעלי תנאי בטיחות ורישיון עסק כחוק.

ב. דגשים לתכנון, תיאום ולהכנה:

 1. אישורי הורים וכשירות רפואית של התלמידים – יש לוודא שכל ההורים חתמו על אישור היציאה לפעילות והצהרת הבריאות. עליכם לרכז טרם היציאה את הבעיות הרפואיות והרגישויות ושהתלמידים כשירים לפעילות הספציפית שאתם מובילים.
 2. כתב מינוי – עליכם לקבל מינוי 'אחראי טיול' בכתב בחתימת מנהלת בית הספר (מצ"ב כנספח למסמך זה).
 3. אישור בטחוני – אחרי שתזינו את הפרטים בטופס המקוון אני אדאג לזה ואשלח לכם (בבקשה בצעו זאת עד שבועיים לפני הפעילות כי לעיתים זה לוקח זמן...).
 4. הזמנת מלווים רפואיים ומאבטחים כנדרש.
 5. תדריך מקדים של רכז טיולים (אנא תאמו איתי בבקשה מראש כדי שלא ניזכר ערב לפני).
 6. ביצוע תדריך לצוות החינוכי המוביל את הפעילות.

ג. דגשים לביצוע:

 1. תדריכים לתלמידים ולצוות.
 2. בדיקת ציוד לתלמידים ולצוות – מים, מזון, עזרה ראשונה, ביגוד חם וכיו"ב בהתאם למאפייני הפעילות.
 3. ריכוז אישורים מחייבים – כתב מינוי, אישור בטחוני, ריכוז בעיות רפואיות.
 4. ריכוז רשימות של המשתתפים בפעילות (תלמידים, מורים, הורים, מדריכים, מלווים חמושים, מלווים רפואיים וכיו"ב).
 5. רשימת דרכי תקשורת ודיווח.
 6. נסיעה באוטובוס – בדיקת הרכב והנהג, תדרוך הנהג, וידוא שהילדים יושבים וחוגרים!
 • סריקת האוטובוס מפני חפץ חשוד
 • לבדוק המצאות ארגז עזרה ראשונה, ערכת מילוט ואלונקה מעל תא הנהג.
 • רישיון רכב בתוקף ושגיל האוטובוס לא עולה על 10 שנים.
 • באוטובוס קיימת מערכת קשר חיצונית, או טלפון נייד ומערכת כריזה פנימית.
 • אישור קצין בטיחות בתעבורה תקף מטעם קצין הבטיחות של החברה.
 • לבדוק רישיון הנהג תקף ואישור להסעת תלמידים
 1. בדיקת נוכחות:
 • לפני היציאה לפעילות – בתוך רכב ההסעה.
 • לאחר כל הפסקה במהלך הנסיעה.
 • עם ההגעה למקום הפעילות ולפני תחילתה.
 • לאחר כל הפסקה במסלול/פעילות.
 • לפני כל כניסה למים.
 • אחרי כל יציאה מהמים.
 • בסיום הפעילות.
 • ביציאה חזרה לבית הספר.
 • בירידה מהאוטובוס ולפני פיזור התלמידים.
 • אחרי כל אירוע חריג.

* על כל שינוי בתכנית הפעילות המאושרת עליכם לעדכן את חדר מצב, את מנהלת בית הספר ואת רכז הטיולים.

** על כל אירוע חריג ובכלל זה פינוי תלמיד לקבלת טיפול רפואי עליכם לעדכן את חדר מצב, את מנהלת בית הספר, את רכז הטיולים ואת הורי התלמיד.

*** מסמך זה אינו מחליף את חוזר מנכ"ל טיולים במערכת החינוך ואת חוזר מנכ"ל הביטחון והטיולים במערכת החינוך ואת חוזר מנכ"ל הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית ספריות.

בברכת פעילות חינוכית מוצלחת ובטוחה.

אני כאן לכל שאלה... :)

שאולי

נספחים - בקובץ המצורף:

 • כתב מינוי לאחראי טיול
 • אישור טיול על-ידי מנהלת בית הספר ורכז טיולים
 • אישור הורים לפעילות חוץ בית ספרית והצהרת בריאות
 • ריכוז בעיות רפואיות לאחראי טיול
 • רשימת מלווים ודרכי תקשורת
 • טופס הורה מתנדב

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *