ימים מיוחדים - נצר אחרון, יום הזיכרון ויום העצמאות ועוד...