שמי אוריאל בן ברוך בן 28 מורה לחינוך מיוחד ושל"ח בבית אקשטיין אופקים לתלמידים עם הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות. אני מורה לחינוך מיוחד כ 6 שנים אך זו שנתי הראשונה כמורה לשל"ח בבית ספרנו. להמשך...

אחריות אישית

שיעור חמישי - סדנת נופאדם, חינוך מיוחד

להורדת קובץ השיעור - לחצו

אוכלוסייה: חינוך מיוחד כיתות ז'- ט'

שם השיעור: "לא די בכך שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו, לפעמים עלינו לעשות מה שנדרש" (וינסטון צ'רצ'יל)

מסר ערכי: יש לי אחריות אישית על עיצוב ההווה והעתיד של השל"ח בא"י.

המתודה הנבחרת: כרטיסיות משפיע ומושפע, מדרש, סרטון.

רקע כללי: אנו מושפעים ממה שהיה לפנינו והתרחש בטבע, בחברה ובהיסטוריה של הלאום שלנו. כל מה שנבחר לעשות או לא לעשות משפיע על השל"ח בארץ ישראל. לכן יש לכל אחד אחריות אישית על עיצוב הווייתנו ועתידנו. בשיעור זה התלמיד יעמוד על אחריותו האישית ויכולתו להשפיע על השל"ח בארץ ישראל.

מטרת השיעור:

התלמיד יפתח מודעות לאחריותו האישית שיש לו כיחד על השל"ח בא"י.

יעדי השיעור:

  1. התלמיד יסביר מצבי משפיע ומושפע על של"ח בהם הוא מעורב אישית
  2. התלמיד יציין דוגמאות למצבים בהם הוא יכול לחולל שינויי בשל"ח
  3. התלמיד יתנסה במשימה של אחריות אישית בשל"ח

מושגי יסוד

אחריות- דן ענבר מונה תפיסות שונות לגבי המונח "אחריות": יכולתו וכושרו של האדם לראות את ההיבטים ואת הצדדים השונים בקבלת החלטות וביצוען, הרגשת מחויבות לנקיטת פעולה, האדם מכיר בקשר שבין החלטותיו ומעשיו לבין תוצאותיהם, מוכנות האדם לשאת בתוצאות של מעשיו, הרגשת מחויבות לגבי התוצאה.

גוף השיעור

פתיחה - 10 דקות, דיון ושיח, כתיבה על גבי הלוח

ערעור זכירה על הלמידה בנושא שלושת רבדי הנוף ותשעת מרכיבי הנוף המוחשי שלמדנו בשיעורים האחרונים.
בשיעור זה נלמד על אחריותנו האישית כבני אדם על הטבע וכיצד אנו מעצבים את ההווה והעתיד של של"ח בא"י.

גוף הפעילות - 25 דקות - דיון, מקרן ושיח

מצגת תפיסה מהירה

אפתח את השיעור בציטוט: "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון... ואמר לו: ראה מעשיי, כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי.
תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי.
שאם קלקלת , אין מי שיתקן אחריך "
(מדרש קהלת רבה ז, יג').
לאחר מכן אשאל את התלמידים מהו הקשר בין הציטוט הזה לאחריותו האישית של האדם בשל"ח.
משימה: חפשו עם עצמכם מצב בו את משפיעים ומושפעים על הסביבה בשל"ח שיש לכם אחריות אישית לגביהם.
חלוקה לקבוצות ומתן כרטיסיה של משפיע ומושפע ועל התלמידים למצוא מי המשפיע ומי המושפע ולאחר מכן לתת הסבר קצר והאם זה נוגע בהם
הדבקת הכרטיסיות של חלוקת המילה אחריות" וכל תלמיד יסביר איזה חלק נוגע בו ומה לקח אלריות על עצמו ומתי לקח אחריות על אחרים
*אפשר לחלק פתקים וכל תלמיד יכתוב לעצמו משפט על כל חלק.

סיום, 10 דקות - סיכום

סיכום השיעור- מה הקשר בסדר של שלושת הרבדים ותשעת מרכיבי הנוף המוחשי וכיצד נכנס לכאן נושא במשפיע והמושפע ואבקש דוגמאות
איך היה לכם השיעור?
מה למדתם?
איך הרגשתם בפעילות
סיכום סדנת נופאדם חלוקת צו'פר- שאקל ומצפן עם משפט "המצפן בחיים הוא לקיחת אחריות"
יש כיתות שאכתוב סיכום המחברת של כל הרבידים והפירוש של תשעת מרכיבי הנוף

סיכום סדנת נופאדם.

מה למדנו?

התחלנו בלמידה על המקצוע של"ח ומהו בשבילנו, והמשכנו בבירור הערכים אצלנו כתלמידים ועברנו לערך המרכזי בשיעור של"ח והינו ערך "האחריות" המחבר אותנו כבני אדם לקחת אחריות על עצמנו, על המעשים שלנו ולאחר מכן להשפיע על בני האדם והסביבה.

המשכנו ללמוד על רבדי הנוף- פיזי ביטוי והאנושי הבאים לתת לנו להתבונן על הטבע ולחלק אותנו לשלושת רבדים אלו ולהעניק לנו התבוננות עמוקה ונכונה יותר על הנגלה לפנינו והמשכנו לגלות כיצד רבדים אלו באים לידי ביטויי במפת ארץ ישראל ובספר הספרים התנ"ך המראה לנו כיצד רבדי הנוף שזורים בבריאת העולם ומסודרים לפי הימים עד לבואו של האדם "נזר הבריאה".

לסיכום: סדנה זו מחברת אותנו לנוף הנפלא בארץ ישראל ולמשמעות האדם בתוך הבריאה המופלאה.

שמי אוריאל בן ברוך בן 28 מורה לחינוך מיוחד ושל"ח בבית אקשטיין אופקים לתלמידים עם הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות. אני מורה לחינוך מיוחד כ 6 שנים אך זו שנתי הראשונה כמורה לשל"ח בבית ספרנו. להמשך...

אחריות אישית

שיעור חמישי - סדנת נופאדם, חינוך מיוחד

להורדת קובץ השיעור - לחצו

אוכלוסייה: חינוך מיוחד כיתות ז'- ט'

שם השיעור: "לא די בכך שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו, לפעמים עלינו לעשות מה שנדרש" (וינסטון צ'רצ'יל)

מסר ערכי: יש לי אחריות אישית על עיצוב ההווה והעתיד של השל"ח בא"י.

המתודה הנבחרת: כרטיסיות משפיע ומושפע, מדרש, סרטון.

רקע כללי: אנו מושפעים ממה שהיה לפנינו והתרחש בטבע, בחברה ובהיסטוריה של הלאום שלנו. כל מה שנבחר לעשות או לא לעשות משפיע על השל"ח בארץ ישראל. לכן יש לכל אחד אחריות אישית על עיצוב הווייתנו ועתידנו. בשיעור זה התלמיד יעמוד על אחריותו האישית ויכולתו להשפיע על השל"ח בארץ ישראל.

מטרת השיעור:

התלמיד יפתח מודעות לאחריותו האישית שיש לו כיחד על השל"ח בא"י.

יעדי השיעור:

  1. התלמיד יסביר מצבי משפיע ומושפע על של"ח בהם הוא מעורב אישית
  2. התלמיד יציין דוגמאות למצבים בהם הוא יכול לחולל שינויי בשל"ח
  3. התלמיד יתנסה במשימה של אחריות אישית בשל"ח

מושגי יסוד

אחריות- דן ענבר מונה תפיסות שונות לגבי המונח "אחריות": יכולתו וכושרו של האדם לראות את ההיבטים ואת הצדדים השונים בקבלת החלטות וביצוען, הרגשת מחויבות לנקיטת פעולה, האדם מכיר בקשר שבין החלטותיו ומעשיו לבין תוצאותיהם, מוכנות האדם לשאת בתוצאות של מעשיו, הרגשת מחויבות לגבי התוצאה.

גוף השיעור

פתיחה - 10 דקות, דיון ושיח, כתיבה על גבי הלוח

ערעור זכירה על הלמידה בנושא שלושת רבדי הנוף ותשעת מרכיבי הנוף המוחשי שלמדנו בשיעורים האחרונים.
בשיעור זה נלמד על אחריותנו האישית כבני אדם על הטבע וכיצד אנו מעצבים את ההווה והעתיד של של"ח בא"י.

גוף הפעילות - 25 דקות - דיון, מקרן ושיח

מצגת תפיסה מהירה

אפתח את השיעור בציטוט: "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון... ואמר לו: ראה מעשיי, כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי.
תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי.
שאם קלקלת , אין מי שיתקן אחריך "
(מדרש קהלת רבה ז, יג').
לאחר מכן אשאל את התלמידים מהו הקשר בין הציטוט הזה לאחריותו האישית של האדם בשל"ח.
משימה: חפשו עם עצמכם מצב בו את משפיעים ומושפעים על הסביבה בשל"ח שיש לכם אחריות אישית לגביהם.
חלוקה לקבוצות ומתן כרטיסיה של משפיע ומושפע ועל התלמידים למצוא מי המשפיע ומי המושפע ולאחר מכן לתת הסבר קצר והאם זה נוגע בהם
הדבקת הכרטיסיות של חלוקת המילה אחריות" וכל תלמיד יסביר איזה חלק נוגע בו ומה לקח אלריות על עצמו ומתי לקח אחריות על אחרים
*אפשר לחלק פתקים וכל תלמיד יכתוב לעצמו משפט על כל חלק.

סיום, 10 דקות - סיכום

סיכום השיעור- מה הקשר בסדר של שלושת הרבדים ותשעת מרכיבי הנוף המוחשי וכיצד נכנס לכאן נושא במשפיע והמושפע ואבקש דוגמאות
איך היה לכם השיעור?
מה למדתם?
איך הרגשתם בפעילות
סיכום סדנת נופאדם חלוקת צו'פר- שאקל ומצפן עם משפט "המצפן בחיים הוא לקיחת אחריות"
יש כיתות שאכתוב סיכום המחברת של כל הרבידים והפירוש של תשעת מרכיבי הנוף

סיכום סדנת נופאדם.

מה למדנו?

התחלנו בלמידה על המקצוע של"ח ומהו בשבילנו, והמשכנו בבירור הערכים אצלנו כתלמידים ועברנו לערך המרכזי בשיעור של"ח והינו ערך "האחריות" המחבר אותנו כבני אדם לקחת אחריות על עצמנו, על המעשים שלנו ולאחר מכן להשפיע על בני האדם והסביבה.

המשכנו ללמוד על רבדי הנוף- פיזי ביטוי והאנושי הבאים לתת לנו להתבונן על הטבע ולחלק אותנו לשלושת רבדים אלו ולהעניק לנו התבוננות עמוקה ונכונה יותר על הנגלה לפנינו והמשכנו לגלות כיצד רבדים אלו באים לידי ביטויי במפת ארץ ישראל ובספר הספרים התנ"ך המראה לנו כיצד רבדי הנוף שזורים בבריאת העולם ומסודרים לפי הימים עד לבואו של האדם "נזר הבריאה".

לסיכום: סדנה זו מחברת אותנו לנוף הנפלא בארץ ישראל ולמשמעות האדם בתוך הבריאה המופלאה.

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *