שמי אוריאל בן ברוך בן 28 מורה לחינוך מיוחד ושל"ח בבית אקשטיין אופקים לתלמידים עם הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות. אני מורה לחינוך מיוחד כ 6 שנים אך זו שנתי הראשונה כמורה לשל"ח בבית ספרנו. להמשך...

אחריות כערך קיומי

שיעור שני בסדנת נופאדם

להורדת קובץ השיעור - לחצו

אוכלוסייה:

חינוך מיוחד כיתות ז'- ט'

שם השיעור: "אחריות כערך קיומי"- מאחר שאנו חיים בעולם פוליטי, יש בידינו להשפיע על המתרחש בחברה ובסביבה. יותר מכך ממוטלת עלינו החובה לקחת אחריות למען עצמנו ולמען הדורות הבאים.

מסר ערכי: האדם מושפע מהסביבה האנושית והטבעית בה הוא חי ומשפיע עליה, לכן אחריות היא ערך קיומי.

חוויה: למידה חוויתית

המתודה הנבחרת: כרטיסיות ערכים ומושגים, ישיבה בקבוצה על רצפת הכיתה, מעגל של"ח

רקע כללי

הערך אחריות הוא הערך המוביל של של"ח. בירור המושג אחריות ודיון במצבי היום יום בהם נפגש התלמיד עם אחריות ובמצבים בהם הוא לוקח אחריות, יובילו להבנה כיצד לקיחת האחריות משפיעה על התלמיד, על החברה בה הוא חי ועל סביבתו, וימחישו את האחריות כערך קיומי.

מטרת השיעור: התלמיד יברר את המושג אחריות ואת ההשפעה על חייו כערך קיומי.

יעדי השיעור:

  1. התלמיד יגדיר את המושג אחריות
  2. התלמיד יציג דוגמאות לאחריות של אנשים בתחומים שונים: מדינה, משפחה, חברה,    סביבה.
  3. התלמיד יציג דוגמאות למצבים בהם הוא לוקח אחריות.
  4. התלמיד יסביר כיצד אחריות משפיעה על מהלך חייו וסביבתו.

מושגי יסוד: אחריות, של"ח וערך קיומי

מהלך השיעור

פתיחה, 10 דקות, דיון ושיח

ערעור זכירה בנוגע לשיעור הקודם  שבו עסקנו בבירור ערכים כהכנה לעיסוק בערך האחריות כערך קיומי.

"אחריות", הנה יכולתו וכושרו של האדם לראות את ההיבטים ואת הצדדים השונים בקבלת החלטות ובביצוען, היא הרגשת מחויבות לנקיטת פעולה, האדם מכיר בקשר שבין החלטותיו ומעשיו לבין תוצאותיהם, הוא מוכן לשאת בתוצאות  של מעשיו, וחש מחויבות לגביהן.

החיים בחברה דמוקרטית מעניקים אפשרויות  כמעט בלתי מוגבלות להשפעה של היחיד על החברה הסביבה והאומה עובדה זו יוצרת מצב בו היחיד אחראי לפני המדינה והחלטותיו ובחירותיו ישפיעו על חייו כיום ועל החיים העתידיים במדינה.

בירור הקשר בין שיעור זה לבין ערך האחריות וכיצד זה מתבטא

גוף השיעור, 25 דקות, סרטון וכרטיסיות

הקרנת הסרטון "הילד שקפא מקור" ודיון על הסרטון?

איזה אחריות צריכה לקחת הסביבה במקרה זה?

כיצד זה מתקשר לשיעור של"ח?

האם הילד צריך לקחת אחריות על עצמו?

לאחר מכן כל קבוצה תקבל כרטיסיות ובהם תיאורי מקרה. על כל קבוצה לענות על השאלות הכתובות בכרטיסייה ולשתף את חברי הכיתה.

לאחר פעילות זו יעתיקו מהלוח את הפירוש הקצר של המילה "ערך" ואת חלוקת האותיות

סיום, 5 דקות, דיון על הסיטואציות

דיון על הסיטואציות שעלו במהלך השיעור וכיצד עלינו לקחת אחריות במקרים כאלו ואחרים וכיצד זה משפיע עליו ועל הסובבים אותו

לסיום מעגל של"ח

אחריות

ערך - ערך שהקיום שלי תלוי בו.

של"ח - הסובב הטבעי והאנושי בו אנו חיים והוא כולל את השדה- הטבע, הלאום–    המדינה ורצף הדורות הלאומי, והחברה בישראל.

אחריות- למילה אחריות משמעות עמוקה והיא  מתפתחת בהדרגה .אדם אינו יכול להיות אחראי על אחרים לפני שהוא אחראי על עצמו:

א - הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.

אח - לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי. הכוונה למעגל הקרוב אלי, בני משפחתי וחברי הקרובים.

אחר - השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר, על הזולת.

אחרי - ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרי בעבודה, בצבא, בקהילה, במדינה, בעולם.

אחריו - אמונה באלוהים. גם אם אני מוביל אני בעצם מחובר לישות הרבה יותר גדולה ממני.

ולבסוף,  אחריות שמתחילה ב-א ומסתיימת ב-ת. לכן, כשמישהו לוקח אחריות היא צריכה להיות כוללת מההתחלה עד הסוף.

שמי אוריאל בן ברוך בן 28 מורה לחינוך מיוחד ושל"ח בבית אקשטיין אופקים לתלמידים עם הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות. אני מורה לחינוך מיוחד כ 6 שנים אך זו שנתי הראשונה כמורה לשל"ח בבית ספרנו. להמשך...

כי האדם עץ השדה

שיעור פתיחה בהוראת השל"ח

להורדת קובץ השיעור - לחצו

אוכלוסייה:

חינוך מיוחד כיתות ז'- ט'

מסר ערכי: הבנת הקשר בין השדה, הלאום והחברה ששילובם ישפיע על טיפוח הערכים ועיצוב דמותו של האדם במהלך חייו.

חוויה: חלוקה לקבוצות ומיון תמונות או מילים לפי ראשי התיבות של של"ח

המתודה הנבחרת: חלוקה לחוליות ודיון.

רקע כללי

שיעור ראשון בנושא של"ח, חשיפת התלמידים למקצוע, לפירוש ראשי התיבות והבנת הערך במקצוע זה.

מטרות השיעור: הכרת והבנת מהו מקצוע השל"ח?

יעדי השיעור:

  1. התלמיד יכיר את ראשי התיבות של"ח ופירושן.
  2. התלמיד יבין את הקשר בין שלושת המילים שדה, לאום וחברה.
  3. התלמיד יסווג מילים שונות ומגוונות הקשורות לשל"ח.
  4. התלמיד יסביר למה בחר לסווג את המילים תחת הכותרות השונות.
  5. הבנת הקשר בין נושא השל"ח למשפט "כי האדם עץ השדה"

מהלך השיעור

פתיחה, 5-10 דקות, שיח

פתיחת השיעור תהיה בהצגת השיעור עצמו באופן כללי מכיוון שזהו שיעור חדש בבית הספר כולו והסבר מדוע דווקא הכיתה שלכם נבחרה. כמובן שזה יוצג בדרך מצחיקה וחוויתית,

תחילה אשאל את התלמידים מה פירוש ראשי התיבות של"ח (אכתוב מילה זו על הלוח ורק תשובות רלוונטיות ירשמו). לאחר מכן אברר איתם מה הקשר בין שדה, לאום וחברה (אכתוב את התשובות על הלוח)

גוף השיעור, 20 דקות, חלוקה לקבוצות ומיון כרטיסיות

אחלק את הכיתה לשתי קבוצות וכל קבוצה תקבל 30 כרטיסיות עם מילים שונות ותצטרך לסווגם לפי האותיות ש ל ח. לאחר סיווג המילים או התמונות על התלמידים לבחור מספר מילים ולהסביר מה הקשר בין האות למילה או התמונה. במידה ויש מילים שאינן מבונות אסבירם במליאה.

סיכום הפעילות- מה הבנתם מסיווג המילים לפי האותיות, מה הקשר בין שדה, לאום  וחברה.

סיום, 5-10 דקות דיון

אשאל את התלמידים איך זה להשתתף בשיעור חדש והיחיד מסוגו בבית הספר?

מה הם חושבים על השיעור בכלל?

האם הבינו את הקשר בין שלושת המילים?

שאלת סיכום- לאחר שלמדנו את פירוש ראשי התיבות מה הקשר בינם לבים המשפט "כי האדם עץ השדה"

אשמע את תשובות התלמידים ואסכם כי האדם הוא כמו העץ תחילה התחיל בתור ילד קטן (גרעין) ולאט לאט גדל התפתח ופיתח ידיעות חדשות ואופקים חדשים (העץ גדל והצמיח פירות וענפים) ומקשרים פיתוח זה לשל"ח שהאדם התחיל מהשדה ולאט לאט פיתח עצמו ובנה מדינה (לאום) ויצר בה חברה וכך אנו מבינים את הקשר בין שלושת המילים ומה היא האחריות הטמונה בהם: שמירה על הטבע, המדינה והחברה בה אנו חיים= ערך האחריות.

מהלך השיעור

פתיחה, 10 דקות, דיון ושיח

ערעור זכירה בנוגע לשיעור הקודם  שבו עסקנו בבירור ערכים כהכנה לעיסוק בערך האחריות כערך קיומי.

"אחריות", הנה יכולתו וכושרו של האדם לראות את ההיבטים ואת הצדדים השונים בקבלת החלטות ובביצוען, היא הרגשת מחויבות לנקיטת פעולה, האדם מכיר בקשר שבין החלטותיו ומעשיו לבין תוצאותיהם, הוא מוכן לשאת בתוצאות  של מעשיו, וחש מחויבות לגביהן.

החיים בחברה דמוקרטית מעניקים אפשרויות  כמעט בלתי מוגבלות להשפעה של היחיד על החברה הסביבה והאומה עובדה זו יוצרת מצב בו היחיד אחראי לפני המדינה והחלטותיו ובחירותיו ישפיעו על חייו כיום ועל החיים העתידיים במדינה.

בירור הקשר בין שיעור זה לבין ערך האחריות וכיצד זה מתבטא

גוף השיעור, 25 דקות, סרטון וכרטיסיות

הקרנת הסרטון "הילד שקפא מקור" ודיון על הסרטון?

איזה אחריות צריכה לקחת הסביבה במקרה זה?

כיצד זה מתקשר לשיעור של"ח?

האם הילד צריך לקחת אחריות על עצמו?

לאחר מכן כל קבוצה תקבל כרטיסיות ובהם תיאורי מקרה. על כל קבוצה לענות על השאלות הכתובות בכרטיסייה ולשתף את חברי הכיתה.

לאחר פעילות זו יעתיקו מהלוח את הפירוש הקצר של המילה "ערך" ואת חלוקת האותיות

סיום, 5 דקות, דיון על הסיטואציות

דיון על הסיטואציות שעלו במהלך השיעור וכיצד עלינו לקחת אחריות במקרים כאלו ואחרים וכיצד זה משפיע עליו ועל הסובבים אותו

לסיום מעגל של"ח

אחריות

ערך - ערך שהקיום שלי תלוי בו.

של"ח - הסובב הטבעי והאנושי בו אנו חיים והוא כולל את השדה- הטבע, הלאום–    המדינה ורצף הדורות הלאומי, והחברה בישראל.

אחריות- למילה אחריות משמעות עמוקה והיא  מתפתחת בהדרגה .אדם אינו יכול להיות אחראי על אחרים לפני שהוא אחראי על עצמו:

א - הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.

אח - לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי. הכוונה למעגל הקרוב אלי, בני משפחתי וחברי הקרובים.

אחר - השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר, על הזולת.

אחרי - ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרי בעבודה, בצבא, בקהילה, במדינה, בעולם.

אחריו - אמונה באלוהים. גם אם אני מוביל אני בעצם מחובר לישות הרבה יותר גדולה ממני.

ולבסוף,  אחריות שמתחילה ב-א ומסתיימת ב-ת. לכן, כשמישהו לוקח אחריות היא צריכה להיות כוללת מההתחלה עד הסוף.

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *