מורה לשל"ח במקיף ח' כבר 10 שנים, אבל בשל"ח הרבה יותר, כבר מהצבא כמורה חיילת במה"ד של"ח לטרון. מאמינה מאוד בחינוך דרך הרגליים, דרך עשייה וחוויה ובעיקר מאמינה במשצים... קרא עוד

תהליך הכשרת הפש"צים במקיף ח'

קישור למידע רשמי: ספר המשצים של של"ח

שלבי ההכשרה ולוח הזמנים

רציונל

במקיף ח' אנו פועלים באופן מתמיד להגדלת אשכול המש"צים תוך שימת לב והקפדה על איכות חברי האשכול. לפיכך אנו מאפשרים לכל תלמידי שכבת ח' (ולעתים גם לתלמידי שכבת ט' וי' שנזכרו באיחור) להצטרף לפש"צים. בשלב הראשוני כל מה שאנחנו דורשים מהם זה רצינות ומחויבות- עליהם להגיע באופן קבוע לפגישות הנערכות אחת לשבוע, לשתף פעולה בפגישות ולהישמע למש"צים המובילים את הפגישות.

די מהר נוצר תהליך סינון טבעי של מי שאינו מתאים או אינו רציני. לעתים נאלצים גם אנחנו: המורים והמש"צים לסנן בעצמנו בעיקר בשל חוסר התאמה או בעיות משמעת. חשוב לציין, שמאחר ואנחנו בכל זאת חלק מביה"ס, איננו יכולים לקבל לקבוצה המשמשת דוגמה תלמידים עם בעיות משמעת חמורות. עם זאת תלמידים, שאנחנו מזהים בהם "ניצוץ מש"צי" יקבלו את תמיכתנו המלאה בעזרה בלימודים וגם בהתמודדות עם משמעת בביה"ס.

תהליך ההכשרה פועל בכמה שלבים:

בשלב הראשון אנו עוסקים בגיוס פש"צים. כבר בתחילת השנה השכבה המיועדת נחשפת ביום גיבוש ארוך- ליל של"ח, למהות של השל"ח ולמש"צים. בהמשך לפעילות זו אנו פועלים בהובלת המש"בים ומש"צים במשך שבוע שלם בהפסקות פעילות, בשיעורים, ובתקשורת המקוונת (אתרים, פייסבוק) לגייס תלמידים שיצטרפו לתהליך ההכשרה.

בשלב הבא מתחיל תהליך ההכשרה, שבשלב זה שלו עוסק בגיבוש הקבוצה וסינון. מבחינת התןכן עוסקים המפגשים בדמות המש"צ, מנהיגות והכנה לכנס חנוכה. שלב זה נמשך עד לכנס חנוכה.

לאחר כנס חנוכה מתחיל השלב הארוך של ההכשרה המחייבת. לרוב לאחר הכנס הקבוצה אינה משתנית. מי שממשיך אתנו לאחר חנוכה בד"כ גם יגיע לקורס ויהיה מש"צ. בשלב זה אנו מתמקדים בהקניית מיומנויות ההדרכה , השדאות והניווט, עיסוק בערכים ומעורבות בביה"ס ובקהילה.

הובלת תהליך ההכשרה

את תהליך ההכשרה מובילה קבוצה של כ-4 מש"צים ומש"בים, הנבחרים בתחילת השנה להיות אחראי פש"צים, הם נמצאים בקשר קבוע עם הפרחים ומובילים את פגישות ההכשרה. לצידם מדריכים בכל שבוע מש"צ/ מש"ב נוסף, בצורה כזאת לפש"צים יש גם כתובת קבועה בדמות אחראי הפש"צים, אך גם הם נחשבים למש"צים נוספים ולסגנונות הדרכה שונים. מעל הכל מפקחים המורים ומנחים את צוות אחראי הפש"צים בפעולתם.

תהליך ההכשרה- הלכה למעשה

כאמור, תהליך ההכשרה כולל פגישות שבועיות, העוסקות כל חודש בנושא אחר כפי שנפרט ומשלבות חוויה ולימוד, בנוסף אנו מקפידים על פעילות אחת לחודש- חודש וחצי הנחשבת לפעילות שיא- לרוב עם המש"צים או עם פש"צים נוספים מהיישוב. פעילות השיא היא מחוץ לביה"ס וכוללת יישום, גם אם באופן חלקי, של המיומנויות שהפש"צים רוכשים במהלך ההכשרה. והנה הפעילות בהתאם לחודשי השנה:

קישורים לפעילויות:

גיוס פשצים

יום גיבוש פש"צים - פעילות פתיחה

הכה את (המש"צ) המומחה

סוגי מנהיגים

מפגש שני- מיהו המנהיג האידיאלי?

מפגש הכנה לפש"צים לקראת כנס חנוכה

תרבות חיי השדה - מה בתיק

הדרכה טובה – קתימב"ה

מהי פעילות טובה? (באווירת קיבוץ גלויות)

פעילות זהות א'(משך הפעילות 60 דקות)

שיעור הכנה לצעדת הל"ה

מורה לשל"ח במקיף ח' כבר 10 שנים, אבל בשל"ח הרבה יותר, כבר מהצבא כמורה חיילת במה"ד של"ח לטרון. מאמינה מאוד בחינוך דרך הרגליים, דרך עשייה וחוויה ובעיקר מאמינה במשצים... קרא עוד

תהליך הכשרת הפש"צים במקיף ח'

קישור למידע רשמי: ספר המשצים של של"ח

שלבי ההכשרה ולוח הזמנים

במקיף ח' אנו פועלים באופן מתמיד להגדלת אשכול המש"צים תוך שימת לב והקפדה על איכות חברי האשכול. לפיכך אנו מאפשרים לכל תלמידי שכבת ח' (ולעתים גם לתלמידי שכבת ט' וי' שנזכרו באיחור) להצטרף לפש"צים. בשלב הראשוני כל מה שאנחנו דורשים מהם זה רצינות ומחויבות- עליהם להגיע באופן קבוע לפגישות הנערכות אחת לשבוע, לשתף פעולה בפגישות ולהישמע למש"צים המובילים את הפגישות.

די מהר נוצר תהליך סינון טבעי של מי שאינו מתאים או אינו רציני. לעתים נאלצים גם אנחנו: המורים והמש"צים לסנן בעצמנו בעיקר בשל חוסר התאמה או בעיות משמעת. חשוב לציין, שמאחר ואנחנו בכל זאת חלק מביה"ס, איננו יכולים לקבל לקבוצה המשמשת דוגמה תלמידים עם בעיות משמעת חמורות. עם זאת תלמידים, שאנחנו מזהים בהם "ניצוץ מש"צי" יקבלו את תמיכתנו המלאה בעזרה בלימודים וגם בהתמודדות עם משמעת בביה"ס.

תהליך ההכשרה פועל בכמה שלבים:

בשלב הראשון אנו עוסקים בגיוס פש"צים. כבר בתחילת השנה השכבה המיועדת נחשפת ביום גיבוש ארוך- ליל של"ח, למהות של השל"ח ולמש"צים. בהמשך לפעילות זו אנו פועלים בהובלת המש"בים ומש"צים במשך שבוע שלם בהפסקות פעילות, בשיעורים, ובתקשורת המקוונת (אתרים, פייסבוק) לגייס תלמידים שיצטרפו לתהליך ההכשרה.

בשלב הבא מתחיל תהליך ההכשרה, שבשלב זה שלו עוסק בגיבוש הקבוצה וסינון. מבחינת התכן עוסקים המפגשים בדמות המש"צ, מנהיגות והכנה לכנס חנוכה. שלב זה נמשך עד לכנס חנוכה.

לאחר כנס חנוכה מתחיל השלב הארוך של ההכשרה המחייבת. לרוב לאחר הכנס הקבוצה אינה משתנית. מי שממשיך אתנו לאחר חנוכה בד"כ גם יגיע לקורס ויהיה מש"צ. בשלב זה אנו מתמקדים בהקניית מיומנויות ההדרכה , השדאות והניווט, עיסוק בערכים ומעורבות בביה"ס ובקהילה.

הובלת תהליך ההכשרה

את תהליך ההכשרה מובילה קבוצה של כ-4 מש"צים ומש"בים, הנבחרים בתחילת השנה להיות אחראי פש"צים, הם נמצאים בקשר קבוע עם הפרחים ומובילים את פגישות ההכשרה. לצידם מדריכים בכל שבוע מש"צ/ מש"ב נוסף, בצורה כזאת לפש"צים יש גם כתובת קבועה בדמות אחראי הפש"צים, אך גם הם נחשבים למש"צים נוספים ולסגנונות הדרכה שונים. מעל הכל מפקחים המורים ומנחים את צוות אחראי הפש"צים בפעולתם.

תהליך ההכשרה- הלכה למעשה

כאמור, תהליך ההכשרה כולל פגישות שבועיות, העוסקות כל חודש בנושא אחר כפי שנפרט ומשלבות חוויה ולימוד, בנוסף אנו מקפידים על פעילות אחת לחודש- חודש וחצי הנחשבת לפעילות שיא- לרוב עם המש"צים או עם פש"צים נוספים מהיישוב. פעילות השיא היא מחוץ לביה"ס וכוללת יישום, גם אם באופן חלקי, של המיומנויות שהפש"צים רוכשים במהלך ההכשרה. והנה הפעילות בהתאם לחודשי השנה:

פוסטים דומים

קישורים לפעילויות:

גיוס פשצים

יום גיבוש פש"צים - פעילות פתיחה

הכה את (המש"צ) המומחה

סוגי מנהיגים

מפגש שני- מיהו המנהיג האידיאלי?

מפגש הכנה לפש"צים לקראת כנס חנוכה

תרבות חיי השדה - מה בתיק

הדרכה טובה – קתימב"ה

מהי פעילות טובה? (באווירת קיבוץ גלויות)

פעילות זהות א'(משך הפעילות 60 דקות)

שיעור הכנה לצעדת הל"ה

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *