מלמד כבר 15 שנים בקרית חינוך "דרור" וחבר בצוות הפיקוח של מחוז מרכז. אופטימיסט חסר תקנה. אוהב להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. ... קרא עוד

סדנת ההר כערש האומה - שיעור 3

ממאפיינים פיסיים לתרבות חומרית

"אֶרֶץ הָרִים, וּבְקָעֹת; לִמְטַר הַשָּׁמַיִם, תִּשְׁתֶּה-מָּיִם" (דברים י"א 11)

על מנת לקבל את המצגת בקובץ פאוור פוינט השאירו בתגובה למטה את המייל שלכם עם שמכם ושם בית הספר בו אתם מלמדים של"ח. וכן מעוניין או לא מעוניין לקבל עדכונים פעם בחודש לגבי החומרים שעלו במהלך החודש האחרון.

לאתר מנהלת הטיולים ובו סדנת ההר הרשמית - לחצו

שקופית 1

מהלך השיעור

המורה ישאל: כיצד ניתן לחלק את הצורה שעל הלוח לארבעה חלקים השווים בגודלם ובצורתם? ייתן לתלמידים שתי דקות לנסות ולפתור ויאמר שאת התשובה יחשוף בסוף השיעור. קודם עלינו להבין על מה בכלל אנחנו מדברים.

שקופית 2

יעדי השיעור

התלמיד יאתר במפה פיזית את רצועת ההר, ההר המרכזי (יהודה ושומרון) ואת אזורי משנה הנוספים גליל, והר הנגב).

מהלך השיעור

המורה יבקש מתלמיד להגיע ללוח ולציין היכן נמצאים חלקי ההר השונים. המורה ידגיש שרוב עיסוקינו בסדנא הנוכחית הוא ביהודה ושומרון, איזור ההר המרכזי

מהלך השיעור

המורה ישאל: כיצד ניתן לחלק את הצורה שעל הלוח לארבעה חלקים השווים בגודלם ובצורתם? ייתן לתלמידים שתי דקות לנסות ולפתור ויאמר שאת התשובה יחשוף בסוף השיעור.

המפה שבשקף מתוך אתר מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

שקופית 3

יעדי השיעור

התלמיד ימנה ויסביר את הקשיים בהתיישבות ופיתוח חקלאות בהר (מסלע קשה, מדרונות תלולים, מיעוט קרקע, כיסוי צומח, מיעוט מקורות מים קבועים)

מהלך השיעור

המורה יציג את הציטוט ויסביר שהיהודים שהגיעו להר, לא היו מרוצים מהאזור שקיבלו והתלוננו בפני יהושע בן נון. בציטוט מופיעה תשובתו של יהושוע. המורה ישאל מה אנחנו יכולים לדעת על הסיבה שבגללה התיישבו היהודים דווקא באזור ההר ולא במישור?

לאחר מיכן ישאל המורה: מה פירוש לברא את היער? ויגיע יחד עם התלמידים למסקנה שאחת הבעיות באזור ההר היה כיסוי הצמחייה הטבעית שהקשה על החקלאות?

המורה ישאל: אילו קשיים נוספים היו לבני ישראל בבואם ליצור חקלאות באזור ההר?

שקופית 4

יעדי השיעור

התלמיד ימנה ויסביר את הקשיים בהתיישבות ופיתוח חקלאות בהר (מסלע קשה, מדרונות תלולים, מיעוט קרקע, כיסוי צומח, מיעוט מקורות מים קבועים)

מהלך השיעור

המורה יבקש: ערכו טבלה ובה הבדלים בין המישור להר דרך עיניים של חקלאי. לאחר שייתן זמן לכתוב, יחשוף את התשובות.

שקופית 5

יעדי השיעור

התלמיד ימנה ויסביר את הקשיים בהתיישבות ופיתוח חקלאות בהר (מסלע קשה, מדרונות תלולים, מיעוט קרקע, כיסוי צומח, מיעוט מקורות מים קבועים)

מהלך השיעור

המורה יסכם את הקשיים ביצירת חקלאות

שקופית 6

יעדי השיעור

התלמיד ימנה ויסביר את הפתרונות שאפשרו את ההתנחלות בהר (בניית מדרגות חקלאיות, גידולי בעל ובור המים המטוייח).

מהלך השיעור

המורה יזכיר שבשיעור שעבר דיברנו על גידולי הבעל ויסביר שזה אחד הפתרונות שנמצאו – ההתמקדות בגידולים המתבססים על גשם ולא על השקייה אך היו פתרונות נוספים.

כמו חקלאות המדרגות (טראסות) ובור המים המטוייח.

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות של 4-6 תלמידים היושבים סמוך זה לזה וייתן לכל קבוצה דף מידע על הטראסות ועל בור המים המטוייח (מצורף בנספח). על כל קבוצה להכין ג'ינגל פירסומת קצר המציג את יתרונות הפיתרון שמצאו. לאחר שהתלמידים עבדו, ניתן לאפשר לחלק מהקבוצות להציג את מה שעשו (לחילופין אפשר לבקש מהקבוצות לצלם את עצמן שרות את הג'ינגל ולהעלות אותו לווטסאפ הכיתתי או לקיר שיתופי בpadlet

לאחר ההצגה המורה יסביר וירחיב על הפתרונות .

האיור: של"ח וחיל החינוך והנוער - ערכת המחשות להדרכת וידיעת הארץ

שקופית 7

האיור: של"ח וחיל החינוך והנוער - ערכת המחשות להדרכת וידיעת הארץ

שקופית 8

יעדי השיעור

התלמיד יביא דוגמא של פתרון יצירתי לאתגר מהחיים.

מהלך השיעור

המורה יציג את השאלות וינהל שיח עם התלמידים בעיקר בנוגע לשאלה 4

שקופית 9

מהלך השיעור

הנה דוגמה לפתרון יצירתי שעליו לא חושבים מיד בהתחלה

מלמד כבר 15 שנים בקרית חינוך "דרור" וחבר בצוות הפיקוח של מחוז מרכז. אופטימיסט חסר תקנה. אוהב להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. ... קרא עוד

סדנת ההר כערש האומה - שיעור 3

ממאפיינים פיסיים לתרבות חומרית

"אֶרֶץ הָרִים, וּבְקָעֹת; לִמְטַר הַשָּׁמַיִם, תִּשְׁתֶּה-מָּיִם" (דברים י"א 11)

על מנת לקבל את המצגת בקובץ פאוור פוינט השאירו בתגובה למטה את המייל שלכם עם שמכם ושם בית הספר בו אתם מלמדים של"ח. וכן מעוניין או לא מעוניין לקבל עדכונים פעם בחודש לגבי החומרים שעלו במהלך החודש האחרון.

לאתר מנהלת הטיולים ובו סדנת ההר הרשמית - לחצו

שקופית 1

מהלך השיעור

המורה ישאל: כיצד ניתן לחלק את הצורה שעל הלוח לארבעה חלקים השווים בגודלם ובצורתם? ייתן לתלמידים שתי דקות לנסות ולפתור ויאמר שאת התשובה יחשוף בסוף השיעור. קודם עלינו להבין על מה בכלל אנחנו מדברים.

שקופית 2

יעדי השיעור

התלמיד יאתר במפה פיזית את רצועת ההר, ההר המרכזי (יהודה ושומרון) ואת אזורי משנה הנוספים גליל, והר הנגב).

מהלך השיעור

המורה יבקש מתלמיד להגיע ללוח ולציין היכן נמצאים חלקי ההר השונים. המורה ידגיש שרוב עיסוקינו בסדנא הנוכחית הוא ביהודה ושומרון, איזור ההר המרכזי

מהלך השיעור

המורה ישאל: כיצד ניתן לחלק את הצורה שעל הלוח לארבעה חלקים השווים בגודלם ובצורתם? ייתן לתלמידים שתי דקות לנסות ולפתור ויאמר שאת התשובה יחשוף בסוף השיעור.

המפה שבשקף מתוך אתר מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

שקופית 3

יעדי השיעור

התלמיד ימנה ויסביר את הקשיים בהתיישבות ופיתוח חקלאות בהר (מסלע קשה, מדרונות תלולים, מיעוט קרקע, כיסוי צומח, מיעוט מקורות מים קבועים)

מהלך השיעור

המורה יציג את הציטוט ויסביר שהיהודים שהגיעו להר, לא היו מרוצים מהאזור שקיבלו והתלוננו בפני יהושע בן נון. בציטוט מופיעה תשובתו של יהושוע. המורה ישאל מה אנחנו יכולים לדעת על הסיבה שבגללה התיישבו היהודים דווקא באזור ההר ולא במישור?

לאחר מיכן ישאל המורה: מה פירוש לברא את היער? ויגיע יחד עם התלמידים למסקנה שאחת הבעיות באזור ההר היה כיסוי הצמחייה הטבעית שהקשה על החקלאות?

המורה ישאל: אילו קשיים נוספים היו לבני ישראל בבואם ליצור חקלאות באזור ההר?

שקופית 4

יעדי השיעור

התלמיד ימנה ויסביר את הקשיים בהתיישבות ופיתוח חקלאות בהר (מסלע קשה, מדרונות תלולים, מיעוט קרקע, כיסוי צומח, מיעוט מקורות מים קבועים)

מהלך השיעור

המורה יבקש: ערכו טבלה ובה הבדלים בין המישור להר דרך עיניים של חקלאי. לאחר שייתן זמן לכתוב, יחשוף את התשובות.

שקופית 5

יעדי השיעור

התלמיד ימנה ויסביר את הקשיים בהתיישבות ופיתוח חקלאות בהר (מסלע קשה, מדרונות תלולים, מיעוט קרקע, כיסוי צומח, מיעוט מקורות מים קבועים)

מהלך השיעור

המורה יסכם את הקשיים ביצירת חקלאות

שקופית 6

יעדי השיעור

התלמיד ימנה ויסביר את הפתרונות שאפשרו את ההתנחלות בהר (בניית מדרגות חקלאיות, גידולי בעל ובור המים המטוייח).

מהלך השיעור

המורה יזכיר שבשיעור שעבר דיברנו על גידולי הבעל ויסביר שזה אחד הפתרונות שנמצאו – ההתמקדות בגידולים המתבססים על גשם ולא על השקייה אך היו פתרונות נוספים.

כמו חקלאות המדרגות (טראסות) ובור המים המטוייח.

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות של 4-6 תלמידים היושבים סמוך זה לזה וייתן לכל קבוצה דף מידע על הטראסות ועל בור המים המטוייח (מצורף בנספח). על כל קבוצה להכין ג'ינגל פירסומת קצר המציג את יתרונות הפיתרון שמצאו. לאחר שהתלמידים עבדו, ניתן לאפשר לחלק מהקבוצות להציג את מה שעשו (לחילופין אפשר לבקש מהקבוצות לצלם את עצמן שרות את הג'ינגל ולהעלות אותו לווטסאפ הכיתתי או לקיר שיתופי בpadlet

לאחר ההצגה המורה יסביר וירחיב על הפתרונות .

האיור: של"ח וחיל החינוך והנוער - ערכת המחשות להדרכת וידיעת הארץ

פוסטים דומים

שקופית 7

האיור: של"ח וחיל החינוך והנוער - ערכת המחשות להדרכת וידיעת הארץ

שקופית 8

יעדי השיעור

התלמיד יביא דוגמא של פתרון יצירתי לאתגר מהחיים.

מהלך השיעור

המורה יציג את השאלות וינהל שיח עם התלמידים בעיקר בנוגע לשאלה 4

שקופית 9

מהלך השיעור

הנה דוגמה לפתרון יצירתי שעליו לא חושבים מיד בהתחלה

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *