מלמד כבר 15 שנים בקרית חינוך "דרור" וחבר בצוות הפיקוח של מחוז מרכז. אופטימיסט חסר תקנה. אוהב להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. ... קרא עוד

סדנת ההר כערש האומה - שיעור 5

הכמיהה לציון

"ועם שלם מביט, מביט בך וחולם..." (מתוך "שוב לא נלך רחל"  מילים: ש. רוזן)

על מנת לקבל את המצגת בקובץ פאוור פוינט השאירו בתגובה למטה את המייל שלכם עם שמכם ושם בית הספר בו אתם מלמדים של"ח. וכן מעוניין או לא מעוניין לקבל עדכונים פעם בחודש לגבי החומרים שעלו במהלך החודש האחרון.

לאתר מנהלת הטיולים ובו סדנת ההר הרשמית - לחצו

שקופית 1

המסר הערכי

בבסיס הזהות היהודית והלאומית שלי נמצא הקשר הרציף והעמוק ששמרו בני עמי לאורך הדורות, לארץ ישראל בכלל ולערש האומה בהר בפרט.

מטרת השיעור

התלמיד יכיר את ביטויי הזיקה הלאומית להר בגעגועים בתפילה בספרות, באמנות ובמעשה, בשנות הגולה (על אף התמורות שחלו באוכלוסיית ההר).

הסבר והרחבה

למרות שהעם גלה מארץ ישראל ומההר, לא פסקה הזיקה והקשר לאזור ההר אף התחזק. הכמיהה להר ולארץ באה לידי ביטוי במנהגים בתפילה בפיוט בשירה ובאומנות.

התלמיד יכיר כיצד באה לידי ביטוי הזיקה הלאומית לאזור ההר בשנות הגולה.

הרעיון המרכזי

שמירת קשר בין עם גולה לבין מולדתו במשך 2000 שנה היא חסרת תקדים ומהווה פלא היסטורי, בייחוד לאור העובדה שלאורך שנות הגלות חי בארץ רק מיעוט יהודי קטן. למרות זאת, הקשר ההיסטורי והכמיהה הלאומית של עם ישראל לארצו נשמרו במשך  שנות הגלות   באמצעות ציורים, שירים, פיוטים, תפילה ועוד,  וכולם יצרו  זיקה בין פזורי עם ישראל בגולה ובארץ לבין אתרים ונופים בהר המרכזי.

התפתחות השיעור על פי יעדיו:
  • התלמיד יכיר מקורות שונים העוסקים בזיקה הלאומית של עם ישראל להר מתקופת התנ"ך ועד הדורות האחרונים (שירה, פיוט, תפילה, אמנות).
  • התלמיד יתרשם מעוצמת הקשר של עם ישראל לארצו לאורך  הדורות.
  • התלמיד יכיר נקודות ציון מרכזיות בתמורות באוכלוסיית ההר בארץ ישראל לאורך הדורות עד ימינו (גלות בבל, מרד בר כוכבא, הכיבוש המוסלמי, השלטון העותמני, הצטמצמות הישוב היהודי לארבע ערי הקודש, התנועה הציונית, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים).

שקופית 2

יעד

התלמיד יכיר נקודות ציון מרכזיות בתמורות באוכלוסיית ההר בארץ ישראל לאורך הדורות עד ימינו (גלות בבל, מרד בר כוכבא, הכיבוש המוסלמי, השלטון העותומני, הצטמצמות הישוב היהודי לארבע ערי הקודש, התנועה הציונית, מלחמת השיחרור, מלחמת ששת הימים).

מהלך השיעור

המורה יקרין את הסרט, תחייתה של אומה,  ויבקש מהתלמידים לציין לעצמם אירועים משמעותיים בתולדות עם ישראל המופיעים בו.

שקופית 3

שקופית 4

המשך השקופית הקודמת

שקופית 5

המשך שקופית קודמת

שקופית 6

יעדים

התלמיד יכיר מקורות שונים העוסקים בזיקה הלאומית של עם ישראל להר מתקופת התנ"ך ועד הדורות האחרונים (שירה, פיוט, תפילה, אמנות).

התלמיד יתרשם מעוצמת הקשר של עם ישראל לארצו לאורך  הדורות.

מהלך השיעור

המורה יחלק לתלמידים כרטיסיות עליהן דוגמאות לקשר שבין יהודים בגולה לארץ ישראל (ניתן לעשות את המשימה ביחידים, זוגות או שלשות). בכל כרטיסיה יצטרכו התלמידים לענות על שתי שאלות. 1. מה הקשר בין המקור שקיבלתם לארץ ישראל? 2. בעקבות המקור שקיבלתם, מה ניתן לומר על אופי הקשר בין יהודי הגולה לארץ ישראל?

הכרטיסיות - לחצו להורדה

שקופית 7

שקופית זאת היא דוגמא לניתוח מקור. המורה יבחר אם להציגה לתלמידים אחרי שנתן הנחיות המשימה.

שקופית 8

ניתן להציג שקופית זאת של אחת הכרטיסיות כדוגמא ויזואלית יותר לקשר בין יהודי הגולה לארץ ישראל.

שקופית 9

אם אין הרבה זמן או שהכיתה אינה משתפת פעולה בעבודה בקבוצות ניתן להציג את הפרטים המופיעים בשקופית זאת בהצגה פרונטלית. סיפור ההיתר לאכילת חמץ בפסח והסרטון על החנוכייה המתקפלת.

שקופית 10

מהלך השיעור

המורה יציג את השאלות וינהל שיח עם התלמידים כאשר הוא יכוון למסר הערכי "בבסיס הזהות היהודית והלאומית שלי נמצא הקשר הרציף והעמוק ששמרו בני עמי לאורך הדורות, לארץ ישראל בכלל ולערש האומה בהר בפרט."

מלמד כבר 15 שנים בקרית חינוך "דרור" וחבר בצוות הפיקוח של מחוז מרכז. אופטימיסט חסר תקנה. אוהב להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. ... קרא עוד

סדנת ההר כערש האומה - שיעור 5

הכמיהה לציון

"ועם שלם מביט, מביט בך וחולם..." (מתוך "שוב לא נלך רחל"  מילים: ש. רוזן)

על מנת לקבל את המצגת בקובץ פאוור פוינט השאירו בתגובה למטה את המייל שלכם עם שמכם ושם בית הספר בו אתם מלמדים של"ח. וכן מעוניין או לא מעוניין לקבל עדכונים פעם בחודש לגבי החומרים שעלו במהלך החודש האחרון.

לאתר מנהלת הטיולים ובו סדנת ההר הרשמית - לחצו

שקופית 1

המסר הערכי

בבסיס הזהות היהודית והלאומית שלי נמצא הקשר הרציף והעמוק ששמרו בני עמי לאורך הדורות, לארץ ישראל בכלל ולערש האומה בהר בפרט.

מטרת השיעור

התלמיד יכיר את ביטויי הזיקה הלאומית להר בגעגועים בתפילה בספרות, באמנות ובמעשה, בשנות הגולה (על אף התמורות שחלו באוכלוסיית ההר).

הסבר והרחבה

למרות שהעם גלה מארץ ישראל ומההר, לא פסקה הזיקה והקשר לאזור ההר אף התחזק. הכמיהה להר ולארץ באה לידי ביטוי במנהגים בתפילה בפיוט בשירה ובאומנות.

התלמיד יכיר כיצד באה לידי ביטוי הזיקה הלאומית לאזור ההר בשנות הגולה.

הרעיון המרכזי

שמירת קשר בין עם גולה לבין מולדתו במשך 2000 שנה היא חסרת תקדים ומהווה פלא היסטורי, בייחוד לאור העובדה שלאורך שנות הגלות חי בארץ רק מיעוט יהודי קטן. למרות זאת, הקשר ההיסטורי והכמיהה הלאומית של עם ישראל לארצו נשמרו במשך  שנות הגלות   באמצעות ציורים, שירים, פיוטים, תפילה ועוד,  וכולם יצרו  זיקה בין פזורי עם ישראל בגולה ובארץ לבין אתרים ונופים בהר המרכזי.

התפתחות השיעור על פי יעדיו:
  • התלמיד יכיר מקורות שונים העוסקים בזיקה הלאומית של עם ישראל להר מתקופת התנ"ך ועד הדורות האחרונים (שירה, פיוט, תפילה, אמנות).
  • התלמיד יתרשם מעוצמת הקשר של עם ישראל לארצו לאורך  הדורות.
  • התלמיד יכיר נקודות ציון מרכזיות בתמורות באוכלוסיית ההר בארץ ישראל לאורך הדורות עד ימינו (גלות בבל, מרד בר כוכבא, הכיבוש המוסלמי, השלטון העותמני, הצטמצמות הישוב היהודי לארבע ערי הקודש, התנועה הציונית, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים).

שקופית 2

יעד

התלמיד יכיר נקודות ציון מרכזיות בתמורות באוכלוסיית ההר בארץ ישראל לאורך הדורות עד ימינו (גלות בבל, מרד בר כוכבא, הכיבוש המוסלמי, השלטון העותומני, הצטמצמות הישוב היהודי לארבע ערי הקודש, התנועה הציונית, מלחמת השיחרור, מלחמת ששת הימים).

מהלך השיעור

המורה יקרין את הסרט, תחייתה של אומה,  ויבקש מהתלמידים לציין לעצמם אירועים משמעותיים בתולדות עם ישראל המופיעים בו.

פוסטים דומים

שקופית 3

שקופית 4

המשך השקופית הקודמת

שקופית 5

המשך שקופית קודמת

שקופית 6

יעדים

התלמיד יכיר מקורות שונים העוסקים בזיקה הלאומית של עם ישראל להר מתקופת התנ"ך ועד הדורות האחרונים (שירה, פיוט, תפילה, אמנות).

התלמיד יתרשם מעוצמת הקשר של עם ישראל לארצו לאורך  הדורות.

מהלך השיעור

המורה יחלק לתלמידים כרטיסיות עליהן דוגמאות לקשר שבין יהודים בגולה לארץ ישראל (ניתן לעשות את המשימה ביחידים, זוגות או שלשות). בכל כרטיסיה יצטרכו התלמידים לענות על שתי שאלות. 1. מה הקשר בין המקור שקיבלתם לארץ ישראל? 2. בעקבות המקור שקיבלתם, מה ניתן לומר על אופי הקשר בין יהודי הגולה לארץ ישראל?

הכרטיסיות - לחצו להורדה

שקופית 7

שקופית זאת היא דוגמא לניתוח מקור. המורה יבחר אם להציגה לתלמידים אחרי שנתן הנחיות המשימה.

שקופית 8

ניתן להציג שקופית זאת של אחת הכרטיסיות כדוגמא ויזואלית יותר לקשר בין יהודי הגולה לארץ ישראל.

שקופית 9

אם אין הרבה זמן או שהכיתה אינה משתפת פעולה בעבודה בקבוצות ניתן להציג את הפרטים המופיעים בשקופית זאת בהצגה פרונטלית. סיפור ההיתר לאכילת חמץ בפסח והסרטון על החנוכייה המתקפלת.

שקופית 10

מהלך השיעור

המורה יציג את השאלות וינהל שיח עם התלמידים כאשר הוא יכוון למסר הערכי "בבסיס הזהות היהודית והלאומית שלי נמצא הקשר הרציף והעמוק ששמרו בני עמי לאורך הדורות, לארץ ישראל בכלל ולערש האומה בהר בפרט."

פוסטים דומים

להצטרף לשיחה

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *