שמי אוריאל בן ברוך בן 28 מורה לחינוך מיוחד ושל"ח בבית אקשטיין אופקים לתלמידים עם הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות. אני מורה לחינוך מיוחד כ 6 שנים אך זו שנתי הראשונה כמורה לשל"ח בבית ספרנו. להמשך...

הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר, ממש מה שהמים הם לדג

שיעור חמישי - סדנת נופאדם, חינוך מיוחד

להורדת קובץ השיעור - לחצו

אוכלוסייה: חינוך מיוחד כיתות ז'- ט'

מסר ערכי: הכרת מרכיבי הנופאדם והקשרים ביניהם מאפשרת לי לבחון את מקומי במכלול הנופאדם.

המתודה הנבחרת: סידור ימי הבריאה ע"פ הכתוב בתנ"ך ורבדי הנוף, ובניית ציור של ימי הבריאה.

רקע כללי: הכרת תפיסת מכלול הנופאדם וההבחנה במרכיבים הבונים את הנוף המוחשי של השל"ח מאפשרות לבחון את השפעת מרכיבי הנופאדם על האדם ואת השפעתו עליהם. רתימת סקרנותו של התלמיד לבחינת תופעות הנופאדם תוביל בהמשך ליכולת לזהות סוגיות ערכיות ולרצון לקבל הכרעות ערכיות. לשם כך יש להקנות לתלמיד את הידע הבסיסי – ראשית, להבחנה במרכיבי הנופאדם השונים מתוך מיונם לשלוש הקבוצות – הקבוצה הפיזית, הקבוצה הביוטית והקבוצה האנושית, ובהמשך לזיהוי קשרים של משפיע ומושפע בין מרכיבי הנופאדם השונים מתוך הדגשת האדם כמושפע ומשפיע בנופאדם.

 

מטרת השיעור:

התלמיד ירכוש כלים להתבוננות בנוף על פי מודל מכלול הנופאדם (רבדים, מרכיבים וקשרים).

יעדי השיעור:

 1. התלמיד יגדיר את תשעת מרכיבי הנופאדם.
 2. התלמיד יציין לפחות ארבעה קשרים בין מרכיבי הנופאדם: שני קשרים בתוך הרובד ושני קשרים בין הרבדים.
 3. התלמיד יציין דוגמה אחת לפחות של האדם כמשפיע על מרכיבי הנופאדם ומושפע מהם.

מושגי יסוד: מרכיבי הנוף המוחשי.

ברובד הפיזי:

 1. תבליט- צורת פני השטח כולל הרים, גבעות, עמקים מישור, צוקים, מדרונות
 2. מסלע- החומר המלוכד הבונה את קרום כדור הארץ כולל את כל סוגי הסלעים
 3. קרקע: אדמה- החומר המפורר המכסה את קרום כדור הארץ כולל את כל סוגי האדמה
 4. אוויר- מעטה הגזים של כדור הארץ כולל: תהליכים ותופעות אטמוספריות כגון: רוח, עננים, גשם, טל וערפילים.
 5. מים- כולל מים רק בנוף המוחשי- מעיינות ומקווי מים כגון: נהרות, אגמים ימים (אינו כולל מי תהום, מים אחוזים בקרקע, לחות באוויר, מים בצמחים ובבעלי חיים).

מרכיבי נוף ברובד הביוטי:

 1. צומח- יצורים חיים נטולי תנועה עצמית, המייצרים את מזונם בכוחות עצמם בתהליך ההטמעה.
 2. בעלי חיים- יצורים חיים בעלי כושר תנועה

מרכיבי נוף ברובד האנושי:

 1. שרידי עבר- שרידי הפעילות של האדם בעבר, כולל: אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים.
 2. אדם בהווה- הביטויים לפעילות האדם בדור הנוכחי בסביבתו המיידית.

גוף השיעור

פתיחה - 10 דקות, דיון ושיח, כתיבה על גבי הלוח

ערעור זכירה על הלמידה של המפה ושל התנ"ך וכיצד באים לידי ביטויי תשעת מרכיבי הנוף המוחשי.
חיבור לשיעור הנוכחי של הטמעת מרכיבי הנוף המוחשי ע"פ מכלול נופאדם ואשאל מהם מרכיבי הנוף המוחשי

גוף הפעילות - 25 דקות - משחק הזיכרון, דיון ושיח

אסביר את חשיבות שינון תשעת מרכיבי הנוף המוחשי הקשורים לסדנת מכלול נופאדם והקשר בין שלושת המרכיבים והתלות של כל אחד בשני.
אפתח שאלה כללית מה הקשר בין שלושת הרבדים ואילו מרכיבים נמצאים בכל רובד
לאחר המשחק וסידור תשעת מרכיבי הנוף ע"פ שלושת הרבדים ופירוש כל מרכיבי אערוך סיכום על חשיבות הרבדים והמרכיבים.
לאחר מכן נדון בנוגע למשפיע והמושפע של נזר הבריאה על מרכיבי הנוף

סיום, 10 דקות - סיכום

מה הקשר בסדר של שלושת הרבדים ותשעת מרכיבי הנוף המוחשי וכיצד נכנס לכאן נושא במשפיע והמושפע ואבקש דוגמאות
איך היה לכם השיעור?
מה למדתם?
איך הרגשתם בפעילות
יש כיתות שאכתוב סיכום המחברת של כל הרבדים והפירוש של תשעת מרכיבי הנוף

 

שמי אוריאל בן ברוך בן 28 מורה לחינוך מיוחד ושל"ח בבית אקשטיין אופקים לתלמידים עם הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות. אני מורה לחינוך מיוחד כ 6 שנים אך זו שנתי הראשונה כמורה לשל"ח בבית ספרנו. להמשך...

הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר, ממש מה שהמים הם לדג

שיעור חמישי - סדנת נופאדם, חינוך מיוחד

להורדת קובץ השיעור - לחצו

אוכלוסייה: חינוך מיוחד כיתות ז'- ט'

מסר ערכי: הכרת מרכיבי הנופאדם והקשרים ביניהם מאפשרת לי לבחון את מקומי במכלול הנופאדם.

המתודה הנבחרת: סידור ימי הבריאה ע"פ הכתוב בתנ"ך ורבדי הנוף, ובניית ציור של ימי הבריאה.

רקע כללי: הכרת תפיסת מכלול הנופאדם וההבחנה במרכיבים הבונים את הנוף המוחשי של השל"ח מאפשרות לבחון את השפעת מרכיבי הנופאדם על האדם ואת השפעתו עליהם. רתימת סקרנותו של התלמיד לבחינת תופעות הנופאדם תוביל בהמשך ליכולת לזהות סוגיות ערכיות ולרצון לקבל הכרעות ערכיות. לשם כך יש להקנות לתלמיד את הידע הבסיסי – ראשית, להבחנה במרכיבי הנופאדם השונים מתוך מיונם לשלוש הקבוצות – הקבוצה הפיזית, הקבוצה הביוטית והקבוצה האנושית, ובהמשך לזיהוי קשרים של משפיע ומושפע בין מרכיבי הנופאדם השונים מתוך הדגשת האדם כמושפע ומשפיע בנופאדם.

 

מטרת השיעור:

התלמיד ירכוש כלים להתבוננות בנוף על פי מודל מכלול הנופאדם (רבדים, מרכיבים וקשרים).

יעדי השיעור:

 1. התלמיד יגדיר את תשעת מרכיבי הנופאדם.
 2. התלמיד יציין לפחות ארבעה קשרים בין מרכיבי הנופאדם: שני קשרים בתוך הרובד ושני קשרים בין הרבדים.
 3. התלמיד יציין דוגמה אחת לפחות של האדם כמשפיע על מרכיבי הנופאדם ומושפע מהם.

מושגי יסוד: מרכיבי הנוף המוחשי.

ברובד הפיזי:

 1. תבליט- צורת פני השטח כולל הרים, גבעות, עמקים מישור, צוקים, מדרונות
 2. מסלע- החומר המלוכד הבונה את קרום כדור הארץ כולל את כל סוגי הסלעים
 3. קרקע: אדמה- החומר המפורר המכסה את קרום כדור הארץ כולל את כל סוגי האדמה
 4. אוויר- מעטה הגזים של כדור הארץ כולל: תהליכים ותופעות אטמוספריות כגון: רוח, עננים, גשם, טל וערפילים.
 5. מים- כולל מים רק בנוף המוחשי- מעיינות ומקווי מים כגון: נהרות, אגמים ימים (אינו כולל מי תהום, מים אחוזים בקרקע, לחות באוויר, מים בצמחים ובבעלי חיים).

מרכיבי נוף ברובד הביוטי:

 1. צומח- יצורים חיים נטולי תנועה עצמית, המייצרים את מזונם בכוחות עצמם בתהליך ההטמעה.
 2. בעלי חיים- יצורים חיים בעלי כושר תנועה

מרכיבי נוף ברובד האנושי:

 1. שרידי עבר- שרידי הפעילות של האדם בעבר, כולל: אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים.
 2. אדם בהווה- הביטויים לפעילות האדם בדור הנוכחי בסביבתו המיידית.

גוף השיעור

פתיחה - 10 דקות, דיון ושיח, כתיבה על גבי הלוח

ערעור זכירה על הלמידה של המפה ושל התנ"ך וכיצד באים לידי ביטויי תשעת מרכיבי הנוף המוחשי.
חיבור לשיעור הנוכחי של הטמעת מרכיבי הנוף המוחשי ע"פ מכלול נופאדם ואשאל מהם מרכיבי הנוף המוחשי

גוף הפעילות - 25 דקות - משחק הזיכרון, דיון ושיח

אסביר את חשיבות שינון תשעת מרכיבי הנוף המוחשי הקשורים לסדנת מכלול נופאדם והקשר בין שלושת המרכיבים והתלות של כל אחד בשני.
אפתח שאלה כללית מה הקשר בין שלושת הרבדים ואילו מרכיבים נמצאים בכל רובד
לאחר המשחק וסידור תשעת מרכיבי הנוף ע"פ שלושת הרבדים ופירוש כל מרכיבי אערוך סיכום על חשיבות הרבדים והמרכיבים.
לאחר מכן נדון בנוגע למשפיע והמושפע של נזר הבריאה על מרכיבי הנוף

סיום, 10 דקות - סיכום

מה הקשר בסדר של שלושת הרבדים ותשעת מרכיבי הנוף המוחשי וכיצד נכנס לכאן נושא במשפיע והמושפע ואבקש דוגמאות
איך היה לכם השיעור?
מה למדתם?
איך הרגשתם בפעילות
יש כיתות שאכתוב סיכום המחברת של כל הרבדים והפירוש של תשעת מרכיבי הנוף

 

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *