סרגל ניווט: דף הבית>> הבקע כגבול שלום מתפתח>> משחקים והפעלות

הדיג בים המלח

הסיפור של ששון שמש

את הסיפור הבא אני מספר בנסיעה לאורך ים המלח או בנקודת תצפית על ים המלח כשהתלמידים יושבים.

אפשר לשנות  ולהתאים בעל פה כל פרט .

הסיפור מסופר לאחר מסלול הליכה באחד ממסלולי מדבר יהודה בדרך למקום הלינה.

לפני שלושים ושבע שנים בשנה השניה לעבודתי כמורה לשל"ח לאחר שסימנו מסלול הליכה  שנקרא

צוק תמרור בדרכנו למקום הלינה בחוף עין  גדי, ,אז לא היו בולענים, והיה אפשר לישון על החוף.

כשני קלומטרים לפני שהגענו למקום הלינה האוטובוס נאלץ לעצור בשל אורחה שעברה במקום.

באותו רגע תלמיד שיושב מאחוריי במושב השני פונה אליי ואומר לי ,"ששון מה אתה אומר שאין דגים בים המלח ,תסתכל ימינה תראה יש שם דייג."

אני מפנה את מבטי ימינה ולא מאמין למה שאני רואה ."על החוף יושב בן אדם מבוגר ובידו חכה בתוך המים."

החלטתי שאני חייב לבדוק את הדבר.

הגענו למקום הלינה ורציתי ללכת לשאול את המבוגר מה הוא דג, אבל אז נתקלתי בהתנגדותו של המורה לשל"ח האחר בר כוכבא  שאמר לי "מה אתה הולך אנחנו צריכים להקים אוהל למורים"

נסיתי להסביר לו שזה יכול להיות מאד מעניין מה הוא דג .והוא בר כוכבא ,אומר לי "עזוב אותך מהשטויות האלו ,מה אתה טמבל דגים בים המלח". צריך להקים את האוהל וצריך אותך לעזרה.

התחלנו להקים את האוהל ואז בר כוכבא שרואה שאני מאוד מוטרד אומר לי " אתה יודע מה לך  תבדוק מה הסיפור של הדייג" ,אבל אתה מבטיח לי ש........

בלי לחשוב הרבה אני אומר לבר כוכבא "אני חייב לך אני מבטיח לך" ומתחיל לרוץ לכיוון הדייג.

אני מגיע לדייג  מציג את עצמי ששון מורה לשל"ח והוא עונה לי אלברטו מערד ומתחיל לספר לי על המשפחה שלו .ואני מנסה לעצור אותו ולשאול אותו מה הוא דג  אבל הוא ממשיך לספר.

ברגע מסויים אני שואל אותו "תגיד אלברטו מה אתה דג איך אתה דג" ?

והוא עונה לי "אה כדי להגיד לך אתה צריך לשלם"

אני שואל, למה כמה ?

והוא חמישים שקלים במזומן

אני מה חמישים אני מורה לשל"ח אני אפרסם אותך

אלברטו בשלו חמישים ועוד רבע שעה אני לא פה.

אני אומר לו בסדר תחכה לי אני רץ להביא כסף

אלברטו תרוץ מהר כי אני עוד עשר דקות לא פה.

אני רץ מגיע למאהל פוגש את בר כוכבא ומבקש ממנו חמישים שקלים.

בר כוכבא מתעצבן עליי "לא מספיק שהברזת לי  ,עכשיו אתה מבקש כסף"

בר כוכבא ניגש לתיק  מוציא את הארנק ומוציא שטר של 200 שקלים

אני אומר לו צריך חמישים בדיוק מה עושים?

לאחר מחשבה קצרה נגשתי למספר מורים שנתנו לי כל אחד עשרה שקלים וביחד חמישים שקלים.

רצתי חזרה לאלברטו  ואני רואה אותו מעמיס את הציוד לרכב

אני ניגש אליו  ושואל אותו נו מה אתה דג?

והוא עונה לי קודם חמישים שקלים, תניח בדלי של הדגים.

אני פותח את הדלי של הדגים  ורואה בו ארבעה שטרות של חמישים שקלים.

אני מפנה את מבטי לאלברטו ושואל אותו היכן הדגים.

אלברטו עונה  אתה היום הדג החמישי .

Background vector created by vextok - www.freepik.com

   סרגל ניווט: דף הבית>> הבקע כגבול שלום מתפתח>> משחקים והפעלות

הדיג בים המלח

הסיפור של ששון שמש

את הסיפור הבא אני מספר בנסיעה לאורך ים המלח או בנקודת תצפית על ים המלח כשהתלמידים יושבים.

אפשר לשנות  ולהתאים בעל פה כל פרט .

הסיפור מסופר לאחר מסלול הליכה באחד ממסלולי מדבר יהודה בדרך למקום הלינה.

לפני שלושים ושבע שנים בשנה השניה לעבודתי כמורה לשל"ח לאחר שסימנו מסלול הליכה  שנקרא

צוק תמרור בדרכנו למקום הלינה בחוף עין  גדי, ,אז לא היו בולענים, והיה אפשר לישון על החוף.

כשני קלומטרים לפני שהגענו למקום הלינה האוטובוס נאלץ לעצור בשל אורחה שעברה במקום.

באותו רגע תלמיד שיושב מאחוריי במושב השני פונה אליי ואומר לי ,"ששון מה אתה אומר שאין דגים בים המלח ,תסתכל ימינה תראה יש שם דייג."

אני מפנה את מבטי ימינה ולא מאמין למה שאני רואה ."על החוף יושב בן אדם מבוגר ובידו חכה בתוך המים."

החלטתי שאני חייב לבדוק את הדבר.

הגענו למקום הלינה ורציתי ללכת לשאול את המבוגר מה הוא דג, אבל אז נתקלתי בהתנגדותו של המורה לשל"ח האחר בר כוכבא  שאמר לי "מה אתה הולך אנחנו צריכים להקים אוהל למורים"

נסיתי להסביר לו שזה יכול להיות מאד מעניין מה הוא דג .והוא בר כוכבא ,אומר לי "עזוב אותך מהשטויות האלו ,מה אתה טמבל דגים בים המלח". צריך להקים את האוהל וצריך אותך לעזרה.

התחלנו להקים את האוהל ואז בר כוכבא שרואה שאני מאוד מוטרד אומר לי " אתה יודע מה לך  תבדוק מה הסיפור של הדייג" ,אבל אתה מבטיח לי ש........

בלי לחשוב הרבה אני אומר לבר כוכבא "אני חייב לך אני מבטיח לך" ומתחיל לרוץ לכיוון הדייג.

הדיג בים המלח

הסיפור של ששון שמש

את הסיפור הבא אני מספר בנסיעה לאורך ים המלח או בנקודת תצפית על ים המלח כשהתלמידים יושבים.

אפשר לשנות  ולהתאים בעל פה כל פרט .

הסיפור מסופר לאחר מסלול הליכה באחד ממסלולי מדבר יהודה בדרך למקום הלינה.

לפני שלושים ושבע שנים בשנה השניה לעבודתי כמורה לשל"ח לאחר שסימנו מסלול הליכה  שנקרא

צוק תמרור בדרכנו למקום הלינה בחוף עין  גדי, ,אז לא היו בולענים, והיה אפשר לישון על החוף.

כשני קלומטרים לפני שהגענו למקום הלינה האוטובוס נאלץ לעצור בשל אורחה שעברה במקום.

באותו רגע תלמיד שיושב מאחוריי במושב השני פונה אליי ואומר לי ,"ששון מה אתה אומר שאין דגים בים המלח ,תסתכל ימינה תראה יש שם דייג."

אני מפנה את מבטי ימינה ולא מאמין למה שאני רואה ."על החוף יושב בן אדם מבוגר ובידו חכה בתוך המים."

החלטתי שאני חייב לבדוק את הדבר.

הגענו למקום הלינה ורציתי ללכת לשאול את המבוגר מה הוא דג, אבל אז נתקלתי בהתנגדותו של המורה לשל"ח האחר בר כוכבא  שאמר לי "מה אתה הולך אנחנו צריכים להקים אוהל למורים"

נסיתי להסביר לו שזה יכול להיות מאד מעניין מה הוא דג .והוא בר כוכבא ,אומר לי "עזוב אותך מהשטויות האלו ,מה אתה טמבל דגים בים המלח". צריך להקים את האוהל וצריך אותך לעזרה.

התחלנו להקים את האוהל ואז בר כוכבא שרואה שאני מאוד מוטרד אומר לי " אתה יודע מה לך  תבדוק מה הסיפור של הדייג" ,אבל אתה מבטיח לי ש........

בלי לחשוב הרבה אני אומר לבר כוכבא "אני חייב לך אני מבטיח לך" ומתחיל לרוץ לכיוון הדייג.

אני מגיע לדייג  מציג את עצמי ששון מורה לשל"ח והוא עונה לי אלברטו מערד ומתחיל לספר לי על המשפחה שלו .ואני מנסה לעצור אותו ולשאול אותו מה הוא דג  אבל הוא ממשיך לספר.

ברגע מסויים אני שואל אותו "תגיד אלברטו מה אתה דג איך אתה דג" ?

והוא עונה לי "אה כדי להגיד לך אתה צריך לשלם"

אני שואל, למה כמה ?

והוא חמישים שקלים במזומן

אני מה חמישים אני מורה לשל"ח אני אפרסם אותך

אלברטו בשלו חמישים ועוד רבע שעה אני לא פה.

אני אומר לו בסדר תחכה לי אני רץ להביא כסף

אלברטו תרוץ מהר כי אני עוד עשר דקות לא פה.

אני רץ מגיע למאהל פוגש את בר כוכבא ומבקש ממנו חמישים שקלים.

בר כוכבא מתעצבן עליי "לא מספיק שהברזת לי  ,עכשיו אתה מבקש כסף"

בר כוכבא ניגש לתיק  מוציא את הארנק ומוציא שטר של 200 שקלים

אני אומר לו צריך חמישים בדיוק מה עושים?

לאחר מחשבה קצרה נגשתי למספר מורים שנתנו לי כל אחד עשרה שקלים וביחד חמישים שקלים.

רצתי חזרה לאלברטו  ואני רואה אותו מעמיס את הציוד לרכב

אני ניגש אליו  ושואל אותו נו מה אתה דג?

והוא עונה לי קודם חמישים שקלים, תניח בדלי של הדגים.

אני פותח את הדלי של הדגים  ורואה בו ארבעה שטרות של חמישים שקלים.

אני מפנה את מבטי לאלברטו ושואל אותו היכן הדגים.

אלברטו עונה  אתה היום הדג החמישי .

Background vector created by vextok - www.freepik.com

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *