מיומנויות שדה- כפיתות, קשרים, ענדים

להורדת המצגת - לחצו

מטרת העל:

 • יצירת נדבך להכרה עם מחנאות בסיסית- קשרים וכפיתות

מטרות השיעור בו נשתמש במצגת:

 • החניך יכיר בסוגי הקשירות השונות לקראת סדנת הגיחה
 • החניך יתנסה בסוגי ענדים, אבטחות, וכפיתות
 • החניך יבין את סוגי השימוש בקשרים השונים

ניתן להשתמש במצגת כמו שהיא כאשר הלימוד או השיעור הוא בתוך כיתה עם מקרן, אך פתרון נחמד לכך שהשיעור אינו בכיתה סגורה הוא להדפיס את המצגת כך שכל שקופית תהיה בגודל של דף A3 (גודל של דף שהוא פי שתיים יותר גדול מדף רגיל A4)  להדביק למשטח קשיח- קרטון ביצוע, או קאפה, ולהשתמש בזה כדי להעביר את השיעור במידה והוא מתקיים בחוץ או בתנאי שטח (פתרון שעובד מעולה עד קבוצה של כ-30 ילדים)

הערות למדריך: חשוב שבחלק זה נדגים כיצד החבל בנוי משזירה של גדילים, נדגים כיצד החבל מתפרק לגדילים אם לא מאבטחים אותו בקצה.

בנוסף חשוב להראות את שני סוגי החבלים, רצוי להעביר את סוגי החבלים השונים בין החניכים, בשביל שיראו

בשביל הדגמה זו, חשוב לצבוע קצה של חבל אחד בצבע- רבים טועים ומבצעים את הקשר עם חבל 4' (שחור) וחבל 2' (לבן) כדי להדגיש את הבדלי הצבעים, אבל הקשר עצמו לא נועד לחיבור חבלים בעובי שונה. לכן יש לצבוע חבל מסוג דומה בצבעים שונים. כמו בגיף בשקופית זו

חשוב מאוד, לאחר שאנחנו מציגים את קשר זה. נבקש משני חניכים לבצע את הקשר על עץ רחב (במידה ואנחנו בשטח) או על רגל של כיסא- בלי להזיז את הכיסא (במידה ואנחנו בכיתת לימוד), הדבר מלמד שלא ניתן לבצע ענד מוט מולבש על כל סוג של מוט, ולכן צריך להכיר גם בענד מוט מוצלב.

נסביר שהתוצאה המתקבלת על ידי קשירת ענד מוט מוצלב, היא זהה לתוצאה בקשירת ענד מוט מולבש.

חשוב שניצור בסיס חזק אצל החניכים על ידי הסבר שהקשירות שנלמדות בסנדת הגיחה מתחלקות לשני חלקים עיקריים: קשרים, וכפיתות. כשהקשרים מסייעים לנו לחבר בין חבל לחבל או לחבר בין חבל למוט, בעוד הכפיתות מסייעות לנו לחבר כמה מוטות ביחד.

חשוב להדגים את הדגש השני, הסנדה התומכת תמיד תהיה עבה יותר מהסנדה הנתמכת!

נחלק את ההסבר שלנו לכמה חלקים בכל כפיתה: חלק הליפופים וחלק החניקות, חילוק ההסבר לחלקים יעזור ליצור תבנית ברורה אצל החניכים.

 

חשוב שנסביר בחלק זה, בדומה לכפיתה המרובעת, גם בצורת שני חלקים, חלק הליפופים וחלק החניקות. אך בגלל שכפיתה זו נתפשת כקשה יותר מכפיתה מרובעת (כנראה בגלל חוסר הצורה הקבועה שלה- הצורה של הכפיתה משתנה בהתאם לזווית בין המוטות) נדגיש עקרונות בסיסיים מספר פעמים: אסור שחבל יעלה על חבל! מתחילים בליפופים בזוויות הכהות! החניקות תמיד יהיו במרווח שבין שתי הסנדות!

נדגיש שהשימוש בכפיתה זו הוא בעיקר לבניית חצובה, כמו חצובה של מצלמה, נסביר שבגיחה הכפיתה הזו מאוד נפוצה אולי הנפוצה ביותר, בגלל היכולת שלה להעמיד שלוש סנדות באופן אנכי לקרקע ללא שימוש בבזנטים או אמצעי עיגון אחרים

נדגיש שענד המוט הראשון תמיד יהיה על אחד מהמקלות הצדדים, בעוד ענד המוט המסיים יהיה על המוט המנוגד בצד השני! כפי שמתואר בשרטוט, בנוסף גם בכפיתה זו חשוב לשמור על כמה עקרונות וכדאי להזכיר אותם: כאשר נכפות סנדות שעוביהן לא שווה, תמיד הקצה העבה של הסנדות יהיה בבסיס החצובה (למטה), בנוסף חשוב לשמור על "עקרון הבסיסים השווים"- כאשר אנו כופתים חצובה חשוב לשמור שכל בסיסי הסנדות שאותן אנו כופתים יהיו באותו גובה!

 

נדגיש שכפיתה זו מיוחדת מפני שכפיתה זו לא הולכת לפי המבנה של ליפופים ולאחר מכן חניקות, הכפיתה הזו אינה מצריכה חניקות! (נסביר שבמידת הצורך ניתן לבצע חניקות אבל כפיתה חזקה וטובה לא מצריכה שום חניקה), עצם החניקה בכפיתה היא השמירה על היותה מתוחה ככל הניתן. חשוב שנדגיש שבסוף הכפיתה תתקבל צורת נחש חלקה ולא זיגזג.

שכן חשוב שנסביר שבשביל ליצור מוט ארוך יותר יש לכפות שתי כפיתות מקבילות בשני קצוות המוטות, עדיף לכפות שתי כפיתות מקבילות בקצוות שונים, מאשר כפיתה אחת ארוכה! (כפיתה אחת ארוכה יכולה להסתרבל ולהסתבך באמצע מה שיצור כפיתה חלשה ולא טובה)

נדגיש שכפיתה זו ניתן לכפות בשניים ( אחד כופת בכל צד של המשטח), בהסבר שלנו, נסביר מושגים בסיסיים שחשוב לשים אליהם לב, סנדות המשטח- אלו הסנדות שעליהן אנו מבצעים את הכפיתה, סנדות תומכות- אלו הסנדות שמחזיקות את כל משטח הסנדות, נדגיש שהסנדות התומכות חייבות להיות חזקות, עבות, ולא רקובות!, שכן אלו יחזיקו משקל רב עליהן!

מקורות

 • השרטוטים שורטטו על ידי אבי אביטל
 • הקישורים לסרטונים על ידי תנועת צופי ישראל

מיומנויות שדה- כפיתות, קשרים, ענדים

להורדת המצגת - לחצו

מטרת העל:

 • יצירת נדבך להכרה עם מחנאות בסיסית- קשרים וכפיתות

מטרות השיעור בו נשתמש במצגת:

 • החניך יכיר בסוגי הקשירות השונות לקראת סדנת הגיחה
 • החניך יתנסה בסוגי ענדים, אבטחות, וכפיתות
 • החניך יבין את סוגי השימוש בקשרים השונים

ניתן להשתמש במצגת כמו שהיא כאשר הלימוד או השיעור הוא בתוך כיתה עם מקרן, אך פתרון נחמד לכך שהשיעור אינו בכיתה סגורה הוא להדפיס את המצגת כך שכל שקופית תהיה בגודל של דף A3 (גודל של דף שהוא פי שתיים יותר גדול מדף רגיל A4)  להדביק למשטח קשיח- קרטון ביצוע, או קאפה, ולהשתמש בזה כדי להעביר את השיעור במידה והוא מתקיים בחוץ או בתנאי שטח (פתרון שעובד מעולה עד קבוצה של כ-30 ילדים)

הערות למדריך: חשוב שבחלק זה נדגים כיצד החבל בנוי משזירה של גדילים, נדגים כיצד החבל מתפרק לגדילים אם לא מאבטחים אותו בקצה.

בנוסף חשוב להראות את שני סוגי החבלים, רצוי להעביר את סוגי החבלים השונים בין החניכים, בשביל שיראו

בשביל הדגמה זו, חשוב לצבוע קצה של חבל אחד בצבע- רבים טועים ומבצעים את הקשר עם חבל 4' (שחור) וחבל 2' (לבן) כדי להדגיש את הבדלי הצבעים, אבל הקשר עצמו לא נועד לחיבור חבלים בעובי שונה. לכן יש לצבוע חבל מסוג דומה בצבעים שונים. כמו בגיף בשקופית זו

חשוב מאוד, לאחר שאנחנו מציגים את קשר זה. נבקש משני חניכים לבצע את הקשר על עץ רחב (במידה ואנחנו בשטח) או על רגל של כיסא- בלי להזיז את הכיסא (במידה ואנחנו בכיתת לימוד), הדבר מלמד שלא ניתן לבצע ענד מוט מולבש על כל סוג של מוט, ולכן צריך להכיר גם בענד מוט מוצלב.

נסביר שהתוצאה המתקבלת על ידי קשירת ענד מוט מוצלב, היא זהה לתוצאה בקשירת ענד מוט מולבש.

חשוב שניצור בסיס חזק אצל החניכים על ידי הסבר שהקשירות שנלמדות בסנדת הגיחה מתחלקות לשני חלקים עיקריים: קשרים, וכפיתות. כשהקשרים מסייעים לנו לחבר בין חבל לחבל או לחבר בין חבל למוט, בעוד הכפיתות מסייעות לנו לחבר כמה מוטות ביחד.

חשוב להדגים את הדגש השני, הסנדה התומכת תמיד תהיה עבה יותר מהסנדה הנתמכת!

נחלק את ההסבר שלנו לכמה חלקים בכל כפיתה: חלק הליפופים וחלק החניקות, חילוק ההסבר לחלקים יעזור ליצור תבנית ברורה אצל החניכים.

 

חשוב שנסביר בחלק זה, בדומה לכפיתה המרובעת, גם בצורת שני חלקים, חלק הליפופים וחלק החניקות. אך בגלל שכפיתה זו נתפשת כקשה יותר מכפיתה מרובעת (כנראה בגלל חוסר הצורה הקבועה שלה- הצורה של הכפיתה משתנה בהתאם לזווית בין המוטות) נדגיש עקרונות בסיסיים מספר פעמים: אסור שחבל יעלה על חבל! מתחילים בליפופים בזוויות הכהות! החניקות תמיד יהיו במרווח שבין שתי הסנדות!

נדגיש שהשימוש בכפיתה זו הוא בעיקר לבניית חצובה, כמו חצובה של מצלמה, נסביר שבגיחה הכפיתה הזו מאוד נפוצה אולי הנפוצה ביותר, בגלל היכולת שלה להעמיד שלוש סנדות באופן אנכי לקרקע ללא שימוש בבזנטים או אמצעי עיגון אחרים

נדגיש שענד המוט הראשון תמיד יהיה על אחד מהמקלות הצדדים, בעוד ענד המוט המסיים יהיה על המוט המנוגד בצד השני! כפי שמתואר בשרטוט, בנוסף גם בכפיתה זו חשוב לשמור על כמה עקרונות וכדאי להזכיר אותם: כאשר נכפות סנדות שעוביהן לא שווה, תמיד הקצה העבה של הסנדות יהיה בבסיס החצובה (למטה), בנוסף חשוב לשמור על "עקרון הבסיסים השווים"- כאשר אנו כופתים חצובה חשוב לשמור שכל בסיסי הסנדות שאותן אנו כופתים יהיו באותו גובה!

 

נדגיש שכפיתה זו מיוחדת מפני שכפיתה זו לא הולכת לפי המבנה של ליפופים ולאחר מכן חניקות, הכפיתה הזו אינה מצריכה חניקות! (נסביר שבמידת הצורך ניתן לבצע חניקות אבל כפיתה חזקה וטובה לא מצריכה שום חניקה), עצם החניקה בכפיתה היא השמירה על היותה מתוחה ככל הניתן. חשוב שנדגיש שבסוף הכפיתה תתקבל צורת נחש חלקה ולא זיגזג.

שכן חשוב שנסביר שבשביל ליצור מוט ארוך יותר יש לכפות שתי כפיתות מקבילות בשני קצוות המוטות, עדיף לכפות שתי כפיתות מקבילות בקצוות שונים, מאשר כפיתה אחת ארוכה! (כפיתה אחת ארוכה יכולה להסתרבל ולהסתבך באמצע מה שיצור כפיתה חלשה ולא טובה)

נדגיש שכפיתה זו ניתן לכפות בשניים ( אחד כופת בכל צד של המשטח), בהסבר שלנו, נסביר מושגים בסיסיים שחשוב לשים אליהם לב, סנדות המשטח- אלו הסנדות שעליהן אנו מבצעים את הכפיתה, סנדות תומכות- אלו הסנדות שמחזיקות את כל משטח הסנדות, נדגיש שהסנדות התומכות חייבות להיות חזקות, עבות, ולא רקובות!, שכן אלו יחזיקו משקל רב עליהן!

מקורות

 • השרטוטים שורטטו על ידי אבי אביטל
 • הקישורים לסרטונים על ידי תנועת צופי ישראל

פוסטים דומים

להצטרף לשיחה

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *