הצטרפתי לפרחי המש"צים בתחילת כיתה ט' והבנתי שזה המקום בשבילי. המש"צים תרמו לי כל כך הרבה במגוון רחב מאוד של תחומים, עמידה מול קהל,... קרא עוד

טופוגרפיה – צורות תבליט

מטרות:

 • החניכים ילמדו על: קווי גובה, צורות שטח, סיפור דרך
 • החניכים ידעו איך ניתן לזהות צורות בשטח ובמפה!
 • החניכים יהנו תוך כדי!

ציוד:

 • מידע (בנ'ק בפנקס),
 • תמונה ממחישה,
 • שני דגמי טופוגרפיה להרכבה (בעזרת סקוצ'ים), עליהם מודבקת תמונה של שושנת הרוחות
 • דגלים עם שמות צורות הנוף,

פתיחה- רקע מהם קווי גובה?

סימון התבליט (קווי גובה)

על גבי המפה הטופוגרפית משורטטים קווים חומים דקים, שחלקם נקטע ע"י מספרים. קווים אלו מייצגים את צורת פני השטח, כלומר את ההרים, הגאיות, השלוחות ועוד. הקווים נקראים בשם: קווי גובה.

קבוצת הקווים החומים מייצגים את תבליט השטח. קווי הגובה מחברים נקודות הנמצאות בגובה שווה.

קווי הגובה במפה מתארים את תבליט השטח במבט על.  קו גובה במפה הוא קו המחבר נקודות הנמצאות בשטח  באותו הגובה.  צורת של קווי הגובה במפה מתארת את צורתם של פרטי  התבליט בשטח. הפרש הגבהים בין קווי הגובה שבמפה הוא תמיד אחיד  וקבוע.   במרבית המפות הפרש הגבהים בין קווים הוא 10 מטרים.

פעילות שלב א'

 • מחלקים את החניכים לשתי קבוצות,
 • כל קבוצה צריכה להרכיב את הדגם שלה כמה שיותר מהר! זאת שהצליחה לפני השנייה מקבלת נקודה אחת


המשך הסבר

נפסיק לרגע את הפעילות כדי להמשיך להסביר

 כיפה

קווי הגובה מתארים את התבליט ב"מבט על". קווי הגובה המעגליים מתארים כיפה. מנקודת מבטה של ציפור אשר עפה מעל  הכיפה וברגע שהיא נמצאת מעל מרכז הכיפה היא מתבוננת בקווי גובה. מנקודה כזאת קווי הגובה פשוט נראים כמעגלים הנמצאים אחד בתוך השני:

צורה מעוגלת הנמצאת בחלקו העליון של בלט. כאשר מתרחקים מהשיא יורדים לכל כיוון.

מספר מסקנות ניתן להסיק מקבלת קווי הגובה והם: כאשר קווי הגובה הם עגולים אנו יודעים שבשטח יימצא בלט שצורתו כיפה.   קווי הגובה שבמפה מתארים את תבליט השטח במבט על.

שלוחה וגיא

תיאור השלוחה וגיא במפה המדרון הוא בלט מוארך המסתעף ממקום גבוה ומשתפל כלפי מטה. מי הגשם היורדים על המדרון, יזרמו ממעלה הבלט כלפי מטה. גיא הוא שקע מוארך שתחילתו במקום גבוה בבלט ובדרך כלל הוא מנקז את המים הזורמים על הבלט. הגאיות והמדרונות מופיעים על גבי הבלט זה לאחר זה כך שתמיד גיא יופיע בין שני מדרונות והמדרון יופיע בין שני גאיות

ניתן לראות בעיקומים של קווי הגובה מעין ראשי חיצים. כאשר ראשי החיצים מכוונים לעבר המקום הנמוך בשטח, אנו יודעים שלפנינו תיאור של שלוחה (מספרים אי-זוגיים). כאשר ראשי החיצים מכוונים לעבר המקום הגבוה, אנו יודעים שלפנינו תיאור של גיא (מספרים זוגיים).

אוכף

האוכף הוא צורת שטח, אשר משני עבריה מתנוססות שתי כיפות, ואילו משני עבריה האחרים משתפלים שני גיאיות, אשר כיווניהם מנוגדים זה לזה. עיקומיהם של קווי הגובה, המתארים את שני הגיאיות משני צידיו המנוגדים של האוכף, יוצרים מעין צוואר בקבוק בקווי הגובה. צוואר בקבוק זה הוא סימן ההיכר הבולט ביותר במפה להימצאותו של אוכף בשטח.

כיפה סמויה

כיפה סמויה היא כיפה הנמצאת בשטח אך במפה לא ניתן להבחין בקו גובה עגול המתאר אותה. הסיבה לכך היא, שהפרש הגובה בין כיפה זו לסביבתה הקרובה קטן מהפרש הגובה שבו משורטטים קווי הגובה במפה

פעילות שלב ב'

נחלק לכל קבוצה כמות שווה של דגלים בעלי סוגי צורות שטח כתובים עליהם, על כל קבוצה לתקוע את הדגלים בדגם, במקומם המתאים כמה שיותר מהר. הקבוצה הראשונה שהצליחה מקבלת נקודה.


המשך הסבר

מסבירים בקטנה על סיפור דרך: סיפור דרך הינו כלי המשמש את הנווט לתכנן מראש לאן הוא ילך ובאיזו דרך יעבור. סיפור דרך יכתב בעזרת שפת הניווט כלומר מושגים הקשורים לניווט (שושנת הרוחות וארבעת הכיוונים, צורות שטח, אזימוט ועוד…)

פעילות שלב ג' ואחרון

על כל קבוצה לתכנן ואז לספר סיפור דרך כאילו שהם הולכים בדגם שלהם, בדרך היצירתית ביותר(אפשר ליצור סיפור דמיוני אבל נכון מבחינת הניווט דוגמה- נחתנו במאדים על הכיפה הגבוהה ביותר באזור והמשכנו לכיוון צפון אל הכיפה הסמויה דרך האוכף). הקבוצה שמספרת את הסיפור היצירתי ביותר זוכה בעוד נקודה כך שהקבוצה שצברה יותר נקודת מנצחת בהדרכה!

הצטרפתי לפרחי המש"צים בתחילת כיתה ט' והבנתי שזה המקום בשבילי. המש"צים תרמו לי כל כך הרבה במגוון רחב מאוד של תחומים, עמידה מול קהל,... קרא עוד

טופוגרפיה – צורות תבליט

מטרות:

 • החניכים ילמדו על: קווי גובה, צורות שטח, סיפור דרך
 • החניכים ידעו איך ניתן לזהות צורות בשטח ובמפה!
 • החניכים יהנו תוך כדי!

ציוד:

 • מידע (בנ'ק בפנקס),
 • תמונה ממחישה,
 • שני דגמי טופוגרפיה להרכבה (בעזרת סקוצ'ים), עליהם מודבקת תמונה של שושנת הרוחות
 • דגלים עם שמות צורות הנוף,

פתיחה- רקע מהם קווי גובה?

סימון התבליט (קווי גובה)

על גבי המפה הטופוגרפית משורטטים קווים חומים דקים, שחלקם נקטע ע"י מספרים. קווים אלו מייצגים את צורת פני השטח, כלומר את ההרים, הגאיות, השלוחות ועוד. הקווים נקראים בשם: קווי גובה.

קבוצת הקווים החומים מייצגים את תבליט השטח. קווי הגובה מחברים נקודות הנמצאות בגובה שווה.

קווי הגובה במפה מתארים את תבליט השטח במבט על.  קו גובה במפה הוא קו המחבר נקודות הנמצאות בשטח  באותו הגובה.  צורת של קווי הגובה במפה מתארת את צורתם של פרטי  התבליט בשטח. הפרש הגבהים בין קווי הגובה שבמפה הוא תמיד אחיד  וקבוע.   במרבית המפות הפרש הגבהים בין קווים הוא 10 מטרים.

פוסטים דומים

פעילות שלב א'

 • מחלקים את החניכים לשתי קבוצות,
 • כל קבוצה צריכה להרכיב את הדגם שלה כמה שיותר מהר! זאת שהצליחה לפני השנייה מקבלת נקודה אחת


המשך הסבר

נפסיק לרגע את הפעילות כדי להמשיך להסביר

 כיפה

קווי הגובה מתארים את התבליט ב"מבט על". קווי הגובה המעגליים מתארים כיפה. מנקודת מבטה של ציפור אשר עפה מעל  הכיפה וברגע שהיא נמצאת מעל מרכז הכיפה היא מתבוננת בקווי גובה. מנקודה כזאת קווי הגובה פשוט נראים כמעגלים הנמצאים אחד בתוך השני:

צורה מעוגלת הנמצאת בחלקו העליון של בלט. כאשר מתרחקים מהשיא יורדים לכל כיוון.

מספר מסקנות ניתן להסיק מקבלת קווי הגובה והם: כאשר קווי הגובה הם עגולים אנו יודעים שבשטח יימצא בלט שצורתו כיפה.   קווי הגובה שבמפה מתארים את תבליט השטח במבט על.

שלוחה וגיא

תיאור השלוחה וגיא במפה המדרון הוא בלט מוארך המסתעף ממקום גבוה ומשתפל כלפי מטה. מי הגשם היורדים על המדרון, יזרמו ממעלה הבלט כלפי מטה. גיא הוא שקע מוארך שתחילתו במקום גבוה בבלט ובדרך כלל הוא מנקז את המים הזורמים על הבלט. הגאיות והמדרונות מופיעים על גבי הבלט זה לאחר זה כך שתמיד גיא יופיע בין שני מדרונות והמדרון יופיע בין שני גאיות

ניתן לראות בעיקומים של קווי הגובה מעין ראשי חיצים. כאשר ראשי החיצים מכוונים לעבר המקום הנמוך בשטח, אנו יודעים שלפנינו תיאור של שלוחה (מספרים אי-זוגיים). כאשר ראשי החיצים מכוונים לעבר המקום הגבוה, אנו יודעים שלפנינו תיאור של גיא (מספרים זוגיים).

אוכף

האוכף הוא צורת שטח, אשר משני עבריה מתנוססות שתי כיפות, ואילו משני עבריה האחרים משתפלים שני גיאיות, אשר כיווניהם מנוגדים זה לזה. עיקומיהם של קווי הגובה, המתארים את שני הגיאיות משני צידיו המנוגדים של האוכף, יוצרים מעין צוואר בקבוק בקווי הגובה. צוואר בקבוק זה הוא סימן ההיכר הבולט ביותר במפה להימצאותו של אוכף בשטח.

כיפה סמויה

כיפה סמויה היא כיפה הנמצאת בשטח אך במפה לא ניתן להבחין בקו גובה עגול המתאר אותה. הסיבה לכך היא, שהפרש הגובה בין כיפה זו לסביבתה הקרובה קטן מהפרש הגובה שבו משורטטים קווי הגובה במפה

פעילות שלב ב'

נחלק לכל קבוצה כמות שווה של דגלים בעלי סוגי צורות שטח כתובים עליהם, על כל קבוצה לתקוע את הדגלים בדגם, במקומם המתאים כמה שיותר מהר. הקבוצה הראשונה שהצליחה מקבלת נקודה.


המשך הסבר

מסבירים בקטנה על סיפור דרך: סיפור דרך הינו כלי המשמש את הנווט לתכנן מראש לאן הוא ילך ובאיזו דרך יעבור. סיפור דרך יכתב בעזרת שפת הניווט כלומר מושגים הקשורים לניווט (שושנת הרוחות וארבעת הכיוונים, צורות שטח, אזימוט ועוד…)

פעילות שלב ג' ואחרון

על כל קבוצה לתכנן ואז לספר סיפור דרך כאילו שהם הולכים בדגם שלהם, בדרך היצירתית ביותר(אפשר ליצור סיפור דמיוני אבל נכון מבחינת הניווט דוגמה- נחתנו במאדים על הכיפה הגבוהה ביותר באזור והמשכנו לכיוון צפון אל הכיפה הסמויה דרך האוכף). הקבוצה שמספרת את הסיפור היצירתי ביותר זוכה בעוד נקודה כך שהקבוצה שצברה יותר נקודת מנצחת בהדרכה!

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *