הערך 'חמלה' בסיפורו של אליהו בכרמל

בין קנאות לאדישות- מלאכים א', י"ח- י"ט

רעיון מרכזי

כחלק מההכנות למסע- תנ"ך יצאו התלמידים ילמדו על סיפורו של אליהו בכרמל שהורה להרוג את נביאי הבעל והם ידונו בשאלות סביב הרגשות: קנאה- אדישות. בהכנה נכיר את חשיבותו של הערך חמלה ונעורר שאלות לדיון סביב ערך זה.  התלמידים יכירו את הסיפור המקראי ויזהו מתוך הטקסט את האזורים הרלוונטים ליום המסלול שיתקיים בכרמל.

להורדת הקובץ המלא- לחצו.

שלב א'- תקציר הפרק

המורה יפתח בסרטון מיוטיוב:


ראינו שאליהו מקנא לה' ו מבקש להרוג את נביאי הבעל- מהי קנאה?

ומהי קנאות? קנאות היא התמסרות קיצונית לדבר מה, התלהבות עצומה לפעול למען משהו או נגד משהו. (על-פי: יעקב שוויקה, רב-מילים הצעיר כל הזכויות שמורות למטח למשכל ולסטימצקי) למשל: בתקופת הבית השני בימי מלחמת היהודים ברומאים הייתה כת של יהודים קיצוניים שכונתה "קנאים". הם תבעו שהיהודים יילחמו עד חורמה ברומאים ורדפו קשות את המתונים, אוהבי השלום.

(ההגדרה מופיעה באתר בין הצלצולים)

שלב ב'- היכרות עם אזור המסלול

המורה תקרין על הלוח את המפה של ארץ ישראל ותצביע על איזור הכרמל- נספח 1.

המורה תתמקד  במפת הכרמל – נספח 2 ותסביר לתלמידים שזה האזור שבו נטייל.

בנספח 3 המורה תצביע על נחל הקישון ועל עמק יזרעאל ותאמר לתלמידים שאלו מקומות שמופיעים בסיפור אליהו.

בשלב האחרון המורה תקרין את נספח 4 ותסביר לתלמידים את מסלול הטיול: תצפית במוחרקה- הליכה לח. כרך- נחל רקפת וסיום בכביש 672.

שלב ג': פעילות תחרותית

המורה תסביר שבכרמל התרחש הסיפור של אליהו שהיה קנאי לה', כלומר: הוא מתמסר לעבודת ה' ולא יכול לחיות אם העובדה שחלק מהעם עובד גם את הבעל וגם את אלוקים. הסיפור של אליהו מתרחש בכרמל וכדי להכיר את הסיפור היטב אבקש מכם להיכנס  לקישור שאכתוב על הלוח:  http://herzognew2.mailman.co.il/81

המורה יקרין את תקציר הפרק ויבקש מהתלמידים לקרוא את סיכום הפרק

כל חוליה תקבל 10 ציטוטים מתוך הפרקים ועליהם לסדר את רצף האירועים על פי התקציר שקראו. ליד כל משפט יהיה כתוב מספר ולבסוף עליהם לכתוב את סדר המספרים הנכון

המורה תצור טבלה של 7 עמודות(כמספר החוליות) וכל חוליה תכתוב על הלוח את סדר האירועים.

שלב ד'- ברור המושג קנאות

לפי הסיפור למדנו שלקנאות יש התנהגויות קיצוניות כמו זו של אליהו שהורה להרוג את 450 נביאי הבעל. ההפך מקנאות היא מתינות, סלחנות, פשרנות, סובלנות. הקנאות היא קיצונית, ובדרך כלל, נתפסת כתכונה שלילית. היינו מצפים מנביא שיביע חמלה כלפי נביאי הבעל ויתפלל עליהם שלא ימותו האם יש מצבים שהקנאות - נקיטת אמצעים קיצוניים ללא פשרה וללא ויתורים - היא הכרחית כדי לטפל בהם?

משימה לקראת המסע- חשבו בבית האם יש מצבים בחיים שאתם התנהגתם בצורה קנאית?

מה גורם לנו לקנא ומה עוזר לכם להתמודד עם הקנאה?

שלב ה': ברור הערך 'חמלה'

מיד אחרי המקרה בכרמל אליהו בורח למדבר מפני איזבל שרוצה להרוג אותו בשיחה עם אלוקים עולה הייאוש של אליהו  ומוך זה גם הגישה שלו- הכל או כלום- או שהעם יעבוד את ה' או שימותו. הדמות של אליהו הפוכה מזו של משה- שמתפלל על העם כדי שאלוקים לא יעניש אותם ומוותר על עצמו כדי להגן עליהם. מכאן שאלוקים בוחר יורש לאליהו במטרה להחליפו ולכן נבחר התלמיד של אליהו- אלישע.  לאליהו היה חסר את מידת הרחמים.

המורה תכתוב על הלוח את המשפט:

כשאדם פוגש את כאבו של הזולת עם פחד – אלה רחמים, וכשהאהבה נוגעת בכאבו של הזולת אנחנו מדברים על חמלה"

מה ההבדל בין 'חמלה' ל'רחמים'?

הרחמים יוצרים הפרדה בינינו לבין האדם שאנו מרחמים עליו (“זה  אדם חולה, אני  מרחם על אנשים כאלה”). החמלה, לעומת זאת, מכירה בסבל של האחר כהשתקפות של הכאב שלנו: “אני מבין את זה; גם אני סובל”. זו חוויה שיש בה הדדיות, נקודת מבט שיש בה קבלה עמוקה של הסבל שבבסיס הקיום האנושי. בקבלה זאת יש גם שלווה ושוויון נפש.(ד"ר אלינוער פרדס)

מהי חמלה?  חמלה היא רגש המבטא תחושה של השתתפות בסבל, המלווה לרוב ברצון להקל או להפחית מן הסבל של האחר; ביטוי של טוב⁻לב מיוחד כלפי הסובל. חמלה נובעת מתוך אמפתיה ומאופיינת בדרך כלל במעשים בהם האדם החש חמלה מנסה לסייע לאלה אשר כלפיהם הוא חש רגש זה.

המורה ישאל: מתי חשתם לאחרונה את  הערך 'חמלה' ? האם כדי לשנות ולתקן את החברה הערך הזה הוא מניע אותנו לפעולת תיקון? האם שמעתם על ארגון או עמותה שנוסדו מתוך רגש ה'חמלה'?(כנפיים של קרמבו, יד שרה וכו')

שלב ו'- סיכום

התלמיד יענה על השאלות דרך 'גוגל פרום'.

https://docs.google.com/forms/d/1oqxNnIppbtt0YYUrPZZYuQAu_i3MM6iI3f3BuSl-_3o/edit

נספחים

נספח 1

נספח 2

נספח 3

הערך 'חמלה' בסיפורו של אליהו בכרמל

בין קנאות לאדישות- מלאכים א', י"ח- י"ט

רעיון מרכזי

כחלק מההכנות למסע- תנ"ך יצאו התלמידים ילמדו על סיפורו של אליהו בכרמל שהורה להרוג את נביאי הבעל והם ידונו בשאלות סביב הרגשות: קנאה- אדישות. בהכנה נכיר את חשיבותו של הערך חמלה ונעורר שאלות לדיון סביב ערך זה.  התלמידים יכירו את הסיפור המקראי ויזהו מתוך הטקסט את האזורים הרלוונטים ליום המסלול שיתקיים בכרמל.

להורדת הקובץ המלא- לחצו.

שלב א'- תקציר הפרק

המורה יפתח בסרטון מיוטיוב:


ראינו שאליהו מקנא לה' ו מבקש להרוג את נביאי הבעל- מהי קנאה?

ומהי קנאות? קנאות היא התמסרות קיצונית לדבר מה, התלהבות עצומה לפעול למען משהו או נגד משהו. (על-פי: יעקב שוויקה, רב-מילים הצעיר כל הזכויות שמורות למטח למשכל ולסטימצקי) למשל: בתקופת הבית השני בימי מלחמת היהודים ברומאים הייתה כת של יהודים קיצוניים שכונתה "קנאים". הם תבעו שהיהודים יילחמו עד חורמה ברומאים ורדפו קשות את המתונים, אוהבי השלום.

(ההגדרה מופיעה באתר בין הצלצולים)

שלב ב'- היכרות עם אזור המסלול

המורה תקרין על הלוח את המפה של ארץ ישראל ותצביע על איזור הכרמל- נספח 1.

המורה תתמקד  במפת הכרמל – נספח 2 ותסביר לתלמידים שזה האזור שבו נטייל.

בנספח 3 המורה תצביע על נחל הקישון ועל עמק יזרעאל ותאמר לתלמידים שאלו מקומות שמופיעים בסיפור אליהו.

בשלב האחרון המורה תקרין את נספח 4 ותסביר לתלמידים את מסלול הטיול: תצפית במוחרקה- הליכה לח. כרך- נחל רקפת וסיום בכביש 672.

שלב ג': פעילות תחרותית

המורה תסביר שבכרמל התרחש הסיפור של אליהו שהיה קנאי לה', כלומר: הוא מתמסר לעבודת ה' ולא יכול לחיות אם העובדה שחלק מהעם עובד גם את הבעל וגם את אלוקים. הסיפור של אליהו מתרחש בכרמל וכדי להכיר את הסיפור היטב אבקש מכם להיכנס  לקישור שאכתוב על הלוח:  http://herzognew2.mailman.co.il/81

המורה יקרין את תקציר הפרק ויבקש מהתלמידים לקרוא את סיכום הפרק

כל חוליה תקבל 10 ציטוטים מתוך הפרקים ועליהם לסדר את רצף האירועים על פי התקציר שקראו. ליד כל משפט יהיה כתוב מספר ולבסוף עליהם לכתוב את סדר המספרים הנכון

המורה תצור טבלה של 7 עמודות(כמספר החוליות) וכל חוליה תכתוב על הלוח את סדר האירועים.

שלב ד'- ברור המושג קנאות

לפי הסיפור למדנו שלקנאות יש התנהגויות קיצוניות כמו זו של אליהו שהורה להרוג את 450 נביאי הבעל. ההפך מקנאות היא מתינות, סלחנות, פשרנות, סובלנות. הקנאות היא קיצונית, ובדרך כלל, נתפסת כתכונה שלילית. היינו מצפים מנביא שיביע חמלה כלפי נביאי הבעל ויתפלל עליהם שלא ימותו האם יש מצבים שהקנאות - נקיטת אמצעים קיצוניים ללא פשרה וללא ויתורים - היא הכרחית כדי לטפל בהם?

משימה לקראת המסע- חשבו בבית האם יש מצבים בחיים שאתם התנהגתם בצורה קנאית?

מה גורם לנו לקנא ומה עוזר לכם להתמודד עם הקנאה?

שלב ה': ברור הערך 'חמלה'

מיד אחרי המקרה בכרמל אליהו בורח למדבר מפני איזבל שרוצה להרוג אותו בשיחה עם אלוקים עולה הייאוש של אליהו  ומוך זה גם הגישה שלו- הכל או כלום- או שהעם יעבוד את ה' או שימותו. הדמות של אליהו הפוכה מזו של משה- שמתפלל על העם כדי שאלוקים לא יעניש אותם ומוותר על עצמו כדי להגן עליהם. מכאן שאלוקים בוחר יורש לאליהו במטרה להחליפו ולכן נבחר התלמיד של אליהו- אלישע.  לאליהו היה חסר את מידת הרחמים.

המורה תכתוב על הלוח את המשפט:

כשאדם פוגש את כאבו של הזולת עם פחד – אלה רחמים, וכשהאהבה נוגעת בכאבו של הזולת אנחנו מדברים על חמלה"

מה ההבדל בין 'חמלה' ל'רחמים'?

הרחמים יוצרים הפרדה בינינו לבין האדם שאנו מרחמים עליו (“זה  אדם חולה, אני  מרחם על אנשים כאלה”). החמלה, לעומת זאת, מכירה בסבל של האחר כהשתקפות של הכאב שלנו: “אני מבין את זה; גם אני סובל”. זו חוויה שיש בה הדדיות, נקודת מבט שיש בה קבלה עמוקה של הסבל שבבסיס הקיום האנושי. בקבלה זאת יש גם שלווה ושוויון נפש.(ד"ר אלינוער פרדס)

מהי חמלה?  חמלה היא רגש המבטא תחושה של השתתפות בסבל, המלווה לרוב ברצון להקל או להפחית מן הסבל של האחר; ביטוי של טוב⁻לב מיוחד כלפי הסובל. חמלה נובעת מתוך אמפתיה ומאופיינת בדרך כלל במעשים בהם האדם החש חמלה מנסה לסייע לאלה אשר כלפיהם הוא חש רגש זה.

המורה ישאל: מתי חשתם לאחרונה את  הערך 'חמלה' ? האם כדי לשנות ולתקן את החברה הערך הזה הוא מניע אותנו לפעולת תיקון? האם שמעתם על ארגון או עמותה שנוסדו מתוך רגש ה'חמלה'?(כנפיים של קרמבו, יד שרה וכו')

שלב ו'- סיכום

התלמיד יענה על השאלות דרך 'גוגל פרום'.

https://docs.google.com/forms/d/1oqxNnIppbtt0YYUrPZZYuQAu_i3MM6iI3f3BuSl-_3o/edit

נספחים

נספח 1

נספח 2

נספח 3

פוסטים דומים

השאר תגובה

אימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *