• הקו העירוני
    .הסיפור ההיסטורי של 'הקו העירוני בירושלים בירת ישראל. סיור על קו דמיוני ומוחשי כאחד
    .הסיפור ההיסטורי של 'הקו העירוני בירושלים בירת ישראל. סיור על קו דמיוני ומוחשי כאחד