• ממנורה למנורה
    מצגת ליום ירושלים הכוללת הכנה ליום ירושלים וכן תמונות האתרים המרכזיים בהם נבקר.
    מצגת ליום ירושלים הכוללת הכנה ליום ירושלים וכן תמונות האתרים המרכזיים בהם נבקר.