• פעילות מטוסים
  חשיפת הגיחה בפעילות קצרה מחוץ לקופסה, המטרה - חשיפת היתרונות של הגיחה בפני התלמידים.
  חשיפה לגיחה - חשיפת הגיחה מחוץ לקופסה בפני התלמידים באופן ייחודי...
 • סדנת ההר שיעור 5
  מצגת ומערך - הכמיהה לציון. בבסיס הזהות היהודית והלאומית שלי נמצא הקשר הרציף לארץ ישראל
  מצגת ומערך - הכמיהה לציון. בבסיס הזהות היהודית והלאומית שלי...
 • סדנת ההר שיעור 4
  מצגת ומערך - הזיקה התרבותית של עם ישראל להר, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחגיה החקלאיים
  מצגת ומערך - הזיקה התרבותית להר עפ"י חגים חקלאיים...
 • סדנת ההר שיעור 1
  מצגת ומערך לבירור המושג מולדת על מנת ליצור תשתית לשיעורי הסדנה. מהו המושג ערש האומה ?
  מצגת ומערך - לבירור המושג מולדת על מנת ליצור תשתית לשיעורי הסדנה...
 • סדנת ההר שיעור 2
  מצגת ומערך על הזיקה של עם ישראל לאזור ההר באמצעות הכרת המנהגים והתרבות הרוחנית שנוצרה בהר
  מצגת ומערך - הכרת המנהגים והתרבות הרוחנית שנוצרה בהר והזיקה של עם...
 • סדנת ההר שיעור 3
  מצגת ומערך על הקשר בין תכונות הרובד הפיזי בהר לבין קשיי ההתנחלות בהר ואופן ההתמודדות עימם
  מצגת ומערך - על הקשר בין תכונות הרובד הפיזי בהר לבין קשיי ההתנחלות...