• ירושלים א עד ת
    חידון בנושא היסטוריה של ירושלים בפורמט א' עד ת'
    חידון בנושא היסטוריה של ירושלים בפורמט א' עד ת'
  • השלמת מילים – ירושלים
    חידון בנושא היסטוריה של ירושלים בפורמט השלמת מילים מתוך בנק מילים. מתקופת דוד המלך ועד ימינו
    חידון בנושא היסטוריה של ירושלים בפורמט השלמת מילים מתוך בנק מילים.