• פרחי אביב
    הקורונה גורמת למשב עולמי אבל תוצאה אחת חיובית יש לה והיא הקטנת תביעת הרגל קטנה האקולוגית
    תוצאה אחת חיובית יש לקורונה והיא הקטנת תביעת הרגל קטנה האקולוגית