• מפת א”י בכיתת תקשורת
    חשיפה למפת ישראל ולגאוגרפיה במגע וחומר על ידי עיצוב המפה בפלסטלינה. אני מכיר - אני מרגיש שייך
    חשיפה למפת ישראל ולגאוגרפיה במגע וחומר
  • לעוף עם ציפורים
    שלושה שיעורים בנושא נדידת ציפורים בצורה תאורטית ומעשית שאני מעביר בכיתת תקשורת
    שלושה שיעורים בנושא נדידת ציפורים שאני מעביר בכיתת תקשורת