• אחדות וייחודיות
  דיון במעגל בנושא כור היתוך ואחדות אל מול חברה רב תרבותית ושימור הייחודיות של כל עדה
  דיון במעגל בנושא כור היתוך ואחדות אל מול חברה רב תרבותית...
 • מזון הישרדותי
  מה אם יקרה אם אנחנו ניקלע למצב שאין לנו אפשרות למצוא מזון בקלות ולאורך הרבה זמן?
  מה אם יקרה אם אנחנו ניקלע למצב שאין לנו אפשרות למצוא מזון...
 • סקתימב”ה
  הסקתימב"ה הם החוקים הבסיסיים של העברת הדרכה מול קהל, זה מה שיכול להפוך הדרכה בינונית למעולה
  הסקתימב"ה הם החוקים הבסיסיים של העברת הדרכה מול קהל...
 • פעילות מפת א”י
  היכרות עם מפת ארץ ישראל בשטח בצורה חוויתית ופעילה הדורשת שיתוף פעולה ועבודת צוות
  היכרות עם מפת ארץ ישראל בשטח בצורה חוויתית ופעילה...
 • א”ש לילה
  תירגול לילה - הסבר על אתג"ר בצצ"ת ולאחר מכן פעילות הסוואה בפועל של החניכים + מסכות מדליקות
  תירגול לילה - פעילות הסוואה בפועל של החניכים ואתגר בצצ"ת