• יום סיור ראשון בקורנה
  הצעה ליום של"ח ראשון בקפסולה של חי תלמידים. הנושא : הכר את עירי ואת חברי הכיתה
  הצעה ליום של"ח ראשון בקפסולה של חי תלמידים. הנושא : הכר את עירי ואת חברי הכיתה
 • ערכים מאותיות השם
  לבקש מכל תלמיד להכין על כרטיסיה או בריסטול ערכים שיורכבו מאותיות שמו ושם משפחתו.
  לבקש מכל תלמיד להכין על כרטיסיה או בריסטול ערכים שיורכבו מאותיות שמו ושם משפחתו.
 • נצר אחרון
  הדלקת נר זיכרון לחלל נצר אחרון
  הדלקת נר זיכרון לחלל נצר אחרון