• נצר אחרון
  הדלקת נר זיכרון לחלל נצר אחרון
  הדלקת נר זיכרון לחלל נצר אחרון
 • ערכים מאותיות השם
  לבקש מכל תלמיד להכין על כרטיסיה או בריסטול ערכים שיורכבו מאותיות שמו ושם משפחתו.
  לבקש מכל תלמיד להכין על כרטיסיה או בריסטול ערכים שיורכבו מאותיות שמו ושם משפחתו.
 • יום סיור ראשון בקורנה
  הצעה ליום של"ח ראשון בקפסולה של חי תלמידים. הנושא : הכר את עירי ואת חברי הכיתה
  הצעה ליום של"ח ראשון בקפסולה של חי תלמידים. הנושא : הכר את עירי ואת חברי הכיתה
 • מקושי להזדמנות
  חידוני שירים תמיד הולכים טוב. אפשר לבקש מהתלמידים שירים עם שמות או שירים שמתחילים באות...
  חידוני שירים תמיד הולכים טוב. אפשר לבקש מהתלמידים שירים עם שמות...
 • כרטיס ביקור תלמיד
  לפני כל טיול אני נכנס לכיתה שאני אמור להדריך ומבקש מהתלמידים למלא את כרטיס הביקור המצורף....
  לפני כל טיול אני מבקש מהתלמידים למלא את כרטיס הביקור המצורף....
 • פנטומימה
  פנטומימה של מושגים הקשורים למסע כסיכום, הפגה, חלק מפעילות ערב או מילוי זמן במהלך הטיול...
  פנטומימה של מושגים הקשורים למסע כסיכום, הפגה, חלק מפעילות ערב...
 • חידוני דרך
  חידוני שירים תמיד הולכים טוב. אפשר לבקש מהתלמידים שירים עם שמות או שירים שמתחילים באות...
  חידוני שירים תמיד הולכים טוב. אפשר לבקש מהתלמידים שירים עם שמות...
 • חידון יישובים
  באיזה ישוב נמצא אבא של אבא - חידונים תמיד תופסים תלמידים ואני מנצל את העניין להפעלה באוטובוס...
  באיזה ישוב נמצא אבא של אבא - חידון יישובים לנסיעה באוטובוס...