• מבדק בנושא ניווטים
    בוחן, הכנה לבוחן, תרגול לנושא ניווטים. כולל בתוכו התנסות במציאת נ.צ, כיוונים ומקרא. על מנת להשתמש יש ליצור עותק משלכם\ן לקובץ.
    בוחן, הכנה לבוחן, תרגול לנושא ניווטים. כולל בתוכו התנסות במציאת נ.צ, כיוונים ומקרא. על מנת להשתמש יש ליצור עותק משלכם\ן לקובץ.