• כלים אינטרנטים למורים
    מחפשים את המטמון, טריוויה, יצירת מצגות משופרות, הצגת סיפור באופן ויזואלי, ניהול כיתה ועוד...
    מחפשים את המטמון, טריוויה, יצירת מצגות משופרות, הצגת סיפור ...
  • ללמוד מהשועל
    ואז הוא רואה את האריה מניח את הטרף והולך אחורה, השועל התקדם...
    ואז הוא רואה את האריה מניח את הטרף והולך אחורה, השועל התקדם...