• לוח Padlet
  לוח שיתופי המרכז פעולות ומערכים לחנ"מ
  לוח שיתופי המרכז פעולות ומערכים לחנ"מ
 • חלמית – סרטון וחידון
  סרטון מידע קצר על החלמית הלו היא החוביזה המפורסמת ובהמשכו שאלון קליל בפורמט גוגל פורמס
  סרטון מידע קצר על החלמית הלו היא החוביזה המפורסמת ובהמשכו שאלון קליל...
 • סלט חוביזה חם
  החוביזה הלא היא החלמית מוכרת כצמח מאכל לסלט וקציצות. בעת המצור על ירושלים במלחמת העצמאות...
  החוביזה הלא היא החלמית מוכרת כצמח מאכל לסלט וקציצות. בעת המצור על ירושלים...
 • מצגת חידון ירושלים
  חידון בפורמט מצגת פוואר פוינט בנושא ירושלים מראשיתה ועד העת החדשה. החידון מוצג בעברית ובאנגלית
  חידון בפורמט מצגת בנושא ירושלים מראשיתה ועד העת החדשה. החידון מוצג בעברית ובאנגלית