• סובלנות פעילה
    שיעור בו נבחין בקשיים וביתרונות של מציאות רב – תרבותית ונגבש גישה הולמת. השיעור מתבסס על קטע
    שיעור בו נבחין בקשיים וביתרונות של מציאות רב – תרבותית ונגבש גישה הולמת...