• משחק זיכרון מצדה
  תולדות מצדה - קורות מצדה לאורך השנים במשחק תחרותי בין חוליות. זיכרון ולבסוף לימוד ציר הזמן.
  תולדות מצדה - קורות מצדה לאורך השניםבמשחק תחרותי בין חוליות...
 • ניווט חוליות במצדה
  ניווט חוליות בצדה הניתן לתלמידים בכרטיסיות. בניווט שבע תחנות ובכל אחת משימה קטנה
  ניווט חוליות בצדה הניתן לתלמידים בכרטיסיות. בניווט שבע תחנות...
 • בטיחות ובטחון
  תדריך הוראות בטחון ובטיחות בשטח לפני היציאה באופן יצירתי על ידי פנטומימה של חניכים
  תדריך הוראות בטחון ובטיחות בשטח לפני היציאה באופן יצירתי...
 • פעילות במצדה
  משחק משימות במצדה הכולל הצגת פתיחה, משימות באתרים וחידון סיכום - אינו דורש כוח אדם רב
  משחק משימות במצדה הכולל הצגת פתיחה, משימות באתרים וחידון...