• אנחנו על המפה חנ”מ
  הכרת מפת א"י חיונית לטיפוח הזיקה ותחושת השייכות לארץ. המתודה היא ישיבה על רצפת הכיתה...
  הכרת מפת א"י חיונית לטיפוח הזיקה ותחושת השייכות לארץ...
 • אחריות כערך קיומי חנ”מ
  האדם מושפע מהסביבה האנושית והטבעית בה הוא חי ומשפיע עליה, לכן אחריות היא ערך קיומי.
  האדם מושפע מהסביבה האנושית והטבעית בה הוא חי ומשפיע עליה...
 • שיעור פתיחה חנ”מ
  חלוקה לקבוצות ומיון תמונות או מילים לפי ראשי התיבות של של"ח בשיעור של"ח הראשון של הכיתה
  חלוקה לקבוצות ומיון תמונות או מילים לפי ראשי התיבות של של"ח...
 • ערכים
  ללא ערכים לא תוכל להתקיים חברה כלשהי - שיעור סדנה פתיחה לחינוך מיוחד
  ללא ערכים לא תוכל להתקיים חברה כלשהי - שיעור סדנה פתיחה לחינוך מיוחד...