• פתיחה לסדנת ההר
  עבודה לתלמיד בפורמט גוגל פורמס כפתיחה לסדנת ההר כערש האומה. מדוע בני ישראל התיישבו באזור...
  עבודה לתלמיד בפורמט גוגל פורמס כפתיחה לסדנת ההר כערש האומה. מדוע...
 • ים בלי מים
  עבודה בגוגל פורמס בנושא סביבה המתחילה עם השיר מי הרג את ים המלח ועוסקת בבולענים ובאחריות...
  עבודה בגוגל פורמס בנושא סביבה המתחילה עם השיר מי הרג את ים המלח ועוסקת...
 • שאלון- רבדי הנוף
  חידון קצרצר בנושא מרכיבי נופאדם בפורמט גוגל פורמס. החידון מיועד לתלמידי לאחר שלמדו שיעור על מרכיבי...
  חידון קצרצר בנושא מרכיבי נופאדם בפורמט גוגל פורמס. החידון מיועד לתלמידי ...
 • אחריות אישית
  שיעור מספר 6 בסדנת נופאדם- כל מה שנבחר לעשות או לא לעשות משפיע על השל"ח בארץ ישראל ...
  שיעור מספר 6 בסדנת נופאדם - כל מה שנבחר לעשות או לא לעשות משפיע ...
 • הכרת מרכיבי הנוף
  שיעור מספר 5 בסדנת נופאדם - הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר, ממש מה שהמים הם לדג ...
  שיעור מספר 5 בסדנת נופאדם הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר...
 • סדר הבריאה
  שיעור מספר 4 בסדנת נופאדם בו מאתרים את סדר וקבוצות הבריאה ומקשרים לתלות והשפעה ...
  שיעור מספר 4 בסדנת נופאדם בו מאתרים את סדר וקבוצות הבריאה...
 • אנחנו על המפה חנ”מ
  הכרת מפת א"י חיונית לטיפוח הזיקה ותחושת השייכות לארץ. המתודה היא ישיבה על רצפת הכיתה...
  הכרת מפת א"י חיונית לטיפוח הזיקה ותחושת השייכות לארץ...
 • אחריות כערך קיומי
  חנ"מ - האדם מושפע מהסביבה האנושית והטבעית בה הוא חי ומשפיע עליה, לכן אחריות היא ערך...
  האדם מושפע מהסביבה האנושית והטבעית בה הוא חי ומשפיע עליה...
 • שיעור פתיחה חנ”מ
  חלוקה לקבוצות ומיון תמונות או מילים לפי ראשי התיבות של של"ח בשיעור של"ח הראשון של הכיתה
  חלוקה לקבוצות ומיון תמונות או מילים לפי ראשי התיבות של של"ח...