• הדרכה בקרון
  אנו נמצאים באנדרטת הקרון, הנקראת גם יד למגורשים. מרגע שהתקבלה התכנית השטנית - הפתרון הסופי...
  אנו נמצאים באנדרטת הקרון, הנקראת גם יד למגורשים. מרגע שהתקבלה התכנית השטנית - הפתרון הסופי...
 • כתוב בעפרון בקרון החתום
  ניתוח השיר המתאר אישה הנמצאת בקרון רכבת חתום, עם בנה הקטן, בדרך אל מותם. האם מבקשת...
  ניתוח השיר המתאר אישה הנמצאת בקרון רכבת חתום, עם בנה הקטן, בדרך אל מותם. האם מבקשת...
 • ירושלים 48-67
  בתום מלחמת העצמאות, מלחמה קשה שארכה יותר משנה, קמה מדינת ישראל, אך ללא כל בירתה הנצחית
  בתום מלחמת העצמאות, קמה מדינת ישראל, אך ללא כל בירתה הנצחית- ירושלים
 • פשצים- תוכנית שנתית
  יש חשיבות לפעילות עקבית בקרב הפשצים בנוסף לאירועי שיא שמתקיימים אחת לחודש. כאן תמצאו...
  יש חשיבות לפעילות עקבית בקרב הפשצים בנוסף לאירועי שיא אחת לחודש...
 • גיוס פש”צים
  יצירת נראות של המש"צים בביה"ס, הכרת תחום המש"צים לשכבות הצעירות, גיוס תלמידים מתאימים...
  יצירת נראות של המש"צים בביה"ס, הכרת תחום לשכבות הצעירות...
 • פש”צים – פתיחה
  פעילות 1 - פעילות פתיחה לבניית הקבוצה ועריכת היכרות עם הדבר שנקרא מש"צים, הכרת החברים...
  פעילות 1 - פעילות פתיחה לבניית הקבוצה ועריכת היכרות עם נושא המש"צים
 • הכה את המומחה
  פעילות פש"צים 2- פעולה בה הפש"צים יכירו את חבריהם לקבוצה ואת המש"צים המדריכים אותם
  פעילות פש"צים 2- פעולה בה הפש"צים יכירו את חבריהם ואת המדריכים
 • מנהיגות ומש”צים
  פעילות 3 - מטרתה להציף את השאלה: למה לי להיות מש"צ. כמו כן הבעת דעה בנושא מנהיגות וכישורי המש"צ
  פעילות 3 - מטרתה להציף את השאלה: למה לי להיות מש"צ
 • צורות מנהיגות
  פעילות 4 - הכרת צורות מנהיגות- אבסולוטי, שיתופי ו-"כמעט מנהיג", גיבוש דעה בנושא. יתרונות וחסרונות..
  פעילות פש"צים 4 - הכרת צורות מנהיגות שונות וגיבוש דעה בנושא