• יום ירושלים
  בתום מלחמת העצמאות, מלחמה קשה שארכה יותר משנה, קמה מדינת ישראל, אך ללא כל בירתה הנצחית- ירושלים
  בתום מלחמת העצמאות, קמה מדינת ישראל, אך ללא כל בירתה הנצחית- ירושלים
 • פשצים- תוכנית שנתית
  יש חשיבות לפעילות עקבית בקרב הפשצים בנוסף לאירועי שיא שמתקיימים אחת לחודש. כאן תמצאו...
  יש חשיבות לפעילות עקבית בקרב הפשצים בנוסף לאירועי שיא אחת לחודש...
 • גיוס פש”צים
  יצירת נראות של המש"צים בביה"ס, הכרת תחום המש"צים לשכבות הצעירות, גיוס תלמידים מתאימים...
  יצירת נראות של המש"צים בביה"ס, הכרת תחום לשכבות הצעירות...
 • פש”צים – פתיחה
  פעילות 1 - פעילות פתיחה לבניית הקבוצה ועריכת היכרות עם הדבר שנקרא מש"צים, הכרת החברים...
  פעילות 1 - פעילות פתיחה לבניית הקבוצה ועריכת היכרות עם נושא המש"צים
 • הכה את המומחה
  פעילות פש"צים 2- פעולה בה הפש"צים יכירו את חבריהם לקבוצה ואת המש"צים המדריכים אותם
  פעילות פש"צים 2- פעולה בה הפש"צים יכירו את חבריהם ואת המדריכים
 • מנהיגות ומש”צים
  פעילות 3 - מטרתה להציף את השאלה: למה לי להיות מש"צ. כמו כן הבעת דעה בנושא מנהיגות וכישורי המש"צ
  פעילות 3 - מטרתה להציף את השאלה: למה לי להיות מש"צ
 • צורות מנהיגות
  פעילות 4 - הכרת צורות מנהיגות- אבסולוטי, שיתופי ו-"כמעט מנהיג", גיבוש דעה בנושא. יתרונות וחסרונות..
  פעילות פש"צים 4 - הכרת צורות מנהיגות שונות וגיבוש דעה בנושא
 • הכנה לכנס חנוכה
  פעילות פש"צים מספר 5 - צמצום אי הוודאות כלפי כנס חנוכה, הכרת הנושא המוביל של הכנס
  פעילות פש"צים 5 - צמצום אי הוודאות כלפי כנס חנוכה, הכרת הנושא המוביל...
 • סיכום כנס חנוכה
  פעילות פש"צים מספר 6 - לחלוק חוויות מכנס חנוכה, ולהתייחס לקשיים, לאתגרים והתמודדות...
  פעילות פש"צים מספר 6 - לחלוק חוויות מכנס חנוכה, ולהתייחס לקשיים...