• קריית ענבים
    אנחנו חיים בתוך נס שנקרא מדינת ישראל אבל יש לזה מחיר והוא כאן בבית העלמין
    אנחנו חיים בתוך נס שנקרא מדינת ישראל אבל יש לזה מחיר והוא כאן בבית העלמין
  • בין יום השואה ליום הזכרון
    פרויקט "הנצר האחרון " נולד מתוך החובה המוסרית שיש לעם ישראל לזכור ולכבד את אותם ניצולי שואה
    פרויקט "הנצר האחרון " נולד מתוך החובה המוסרית שיש לעם ישראל לזכור ולכבד את אותם ניצולי שואה