• מגדיר לצמחי ליקוט
  ערכה מדהימה למורה השל"ח שאותה יש להדפיס, לחתוך לאורך הדף, להוריד קצוות מסומנים ולניילן
  ערכה מדהימה למורה השל"ח שאותה יש להדפיס, לחתוך לאורך הדף, להוריד קצוות...
 • יישובים – מפת א”י
  תרגיל מקוון מספר 3/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. זיהוי יישובים ומיקומם על המפה והתמצאות כללית
  תרגיל מקוון מספר 3/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. זיהוי יישובים ומיקומם על המפה
 • רצועות אורך-מפת א”י
  תרגיל מקוון מספר 2/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. חלוקה לרצועות אורך ויחידות משנה
  תרגיל מקוון 2/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. חלוקה לרצועות אורך ויחידות משנה...
 • מפת ארץ ישראל
  תרגיל מקוון מספר 1/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. זיהוי גבולות המדינה, מקורות המים...
  תרגיל מקוון מספר 1/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. זיהוי גבולות המדינה...