• יחסי גומלין
  הצגת הקשרים הרבים שבין אלמנטים בטבע, איך הכל משפיע ומושפע, ומה תפקיד ואחריות האדם בתוך זה.
  הצגת הקשרים הרבים שבין אלמנטים בטבע, איך הכל משפיע ומושפע...
 • תקשורת בטבע
  הדומה שבין האדם לטבע - נדגים כיצד לאלמנטים בטבע יש חושים, יכולת תקשורת ואפילו אינטליגנציה.
  הדומה שבין האדם לטבע - נדגים כיצד לאלמנטים בטבע יש חושים, יכולת...
 • מכלול נופאדם
  מהו הקשר בין האדם לנוף? כיצד האדם משפיע על הנוף? כיצד הנוף משפיע על האדם?
  מהו הקשר בין האדם לנוף? כיצד האדם משפיע על הנוף?...