• המירוץ הוירטואלי בירושלים
    8 תחנות העיר ו-8 דמויות היסטוריות שיספרו לכם על החיים בירושלים ויחודו לכם חידות
    8 תחנות העיר ו-8 דמויות היסטוריות שיספרו לכם על החיים בירושלים ויחודו לכם חידות
  • מהי מולדת?
    חידון קהות ובו 10 שאלות לסיכום שיעור מהי מולדת. השאלון מתמקד בידע שהועבר בכיתה ובוחן את הבנת התלמידים בנושא.
    חידון קהות ובו 10 שאלות לסיכום שיעור מהי מולדת.