• padlet
  כלי דיגיטלי המאפשר הצגת מידע ושיתוף תכנים בדרך חזותית של לוח וירטואלי. ניתן להשתמש כפתיחה...
  כלי דיגיטלי המאפשר הצגת מידע ושיתוף תכנים בדרך חזותית של לוח וירטואלי...
 • שיוך דתי של מבנים
  חידון קהות בנושא שיוך דתי של מבנים בעיר העתיקה בירושלים. התלמידים מתחרים ביניהם במסגרת כיתתית.
  חידון קהות בנושא שיוך דתי של מבנים בעיר העתיקה בירושלים. התלמידים מתחרים ביניהם במסגרת כיתתית.
 • תעודת זהות תרבותית
  סדנת תרבויות - מהם מאפיינים תרבותיים ? ומהי תרבות ? השיעור עוסק בארבע הקטגוריות המרכזיות
  סדנת תרבויות - מהם מאפיינים תרבותיים ? ומהי תרבות ? השיעור עוסק....
 • משחק קרקעות
  סדנת מישור החוף - מצגת מבנה פיזי של הקרקעות ומשחק כיתתי לרכישת הקרקע מהאפנדי
  סדנת מישור החוף - מצגת מבנה + משחק רכישת קרקעות....
 • סדנת המהפך – שרונה
  שימור מול פיתוח - שרונה כדוגמה לדילמה של פיתוח תל אביב מול שימור בתי המושבה הטמפלרית שרונה
  שימור מול פיתוח - שרונה כדוגמה לדילמה של פיתוח תל אביב מול שימור....
 • מצגת מחנאות
  מצגת לנושא מחנאות וגיחה- הצגת מושגי היסוד. סנדה,חבל, מתקנים מחנאיים בסיסיים, כפיתות ועוד
  מצגת ראשונית לנושא מחנאות וגיחה- הצגת מושגי היסוד....