• מיומנויות שדה
    שיעור- מצגת להכרה של מחנאות בסיסית לקראת גיחה- נכיר סוגי ענדים, אבטחות, וכפיתות והשימושים בהם
    שיעור- מצגת להכרה של מחנאות בסיסית לקראת גיחה- נכיר סוגי ענדים, אבטחות, וכפיתות