• תחזית שנתית 20-21
    תחזית שנתית בטבלת אקס.אל לתכנון טיולים פעילויות של"ח לשנת הלימודים תשפ"א
    תחזית שנתית בטבלת אקס.אל לתכנון טיולים פעילויות של"ח לשנת....