• מבית המשפט העליון לנחלאות
    סיור מבית המשפט העליון לנחלאות והיכרות עם פועלם של טדי קולק, יצחק נבון והרב אריה לוין.
    סיור מבית המשפט העליון לנחלאות והיכרות עם פועלם של טדי קולק, יצחק נבון...