• סדנת הבקע – פתיחה
    שיעור ראשון - סדנה זו מתמקדת ברצועת הבקע המהווה את הגבול המזרחי של ישראל
    שיעור ראשון - סדנה זו מתמקדת ברצועת הבקע המהווה את הגבול המזרחי של ישראל