• סיור וירטואלי- שמורת פולג
    סיור זה לוקח את התלמידים לאזור פולג וממחיש להם בעיניים (דרך המסך כמובן) את אותם תהליכים שעברו החלוצים מהגעתם לארץ ועד להתיישבות העירונית שאנו מכירים כיום
    סיור זה לוקח את התלמידים לאזור פולג וממחיש להם בעיניים (דרך המסך כמובן) את אותם תהליכים שעברו החלוצים מהגעתם לארץ ועד להתיישבות העירונית שאנו מכירים כיום
  • טבע עירוני
    מה זה טבע עירוני?
    מה זה טבע עירוני?