• אריזת תרמיל
  אופן אריזת התרמיל לקראת מסע בו הציוד נמצא על הגב מאוד חשובה ויכולה לקבוע האם תסיימו את המסע
  אופן אריזת התרמיל לקראת מסע בו הציוד נמצא על הגב מאוד חשובה ויכולה לקבוע...
 • שיעורי ניווט
  המפה הטופוגרפית היא תיאור דו מימדי מוקטן ביחס נתון של פני השטח. המפה מתארת את הנוף, את פרטי הנוף...
  המפה הטופוגרפית היא תיאור דו מימדי מוקטן ביחס נתון של פני השטח. המפה מתארת...
 • שרטוטים לגיחה
  המטרה היא תכנון נכון של בניית המתקן, לפתור דילמות שעשויות לעלות בזמן הבנייה ובכך למנוע בזבוז זמן
  המטרה היא תכנון נכון של בניית המתקן, לפתור דילמות שעשויות לעלות בזמן הבנייה...
 • ערכת עצים
  ערכת משחקים בשלוף מסודרת בריבועים בקובץ וורד לחיתוך, חירור בפינה ואיגוד של בכל ביחד
  ערכת משחקים בשלוף מסודרת בריבועים בקובץ וורד לחיתוך, חירור....
 • משחקים בשלוף
  ערכת משחקים בשלוף מסודרת בריבועים בקובץ וורד לחיתוך, חירור בפינה ואיגוד של בכל ביחד
  ערכת משחקים בשלוף מסודרת בריבועים בקובץ וורד לחיתוך, חירור....