• קורונה וטביעת רגל אקולוגית
    הקורונה גורמת למשב עולמי אבל תוצאה אחת חיובית יש לה והיא הקטנת תביעת הרגל קטנה האקולוגית
    תוצאה אחת חיובית יש לקורונה והיא הקטנת תביעת הרגל קטנה האקולוגית