• הבקע כמנוף כלכלי
  יתרונות הכלכליים של ים המלח, האם אנו מוצאים איזון בין ניצול משאבי הטבע לבין שמירה עליו.
  יתרונות הכלכליים של ים המלח, האם אנו מוצאים איזון בין ניצול משאבי הטבע לבין שמירה עליו.
 • אחריות אישית
  שיעור זה עוסק באחריות האישית שיש לכל אחד מאיתנו לשמירת ערכי הטבע שלנו, ויכולת שיש לנו לשנות ולהשפיע.
  אחריות לשמירת ערכי הטבע שלנו, ויכולת שיש לנו לשנות ולהשפיע.
 • שסעים בחברה הישראלית
  שיעור זה יעסוק בהכרות עם הדעות והקבוצות השונות בחברה הישראלית, באופן שבא לידי ביטוי...
  שיעור זה יעסוק בהכרות עם הדעות והקבוצות השונות בחברה הישראלית, באופן שבא לידי ביטוי...