• סיור בקיסריה
    שידור מתוך אולפני משרד החינוך בקורונה - אבי לוקח את הצופים לסיור בעתיקות קסריה ואמת המים
    שידור מתוך אולפני משרד החינוך בקורונה - אבי לוקח את הצופים לסיור בעתיקות קסריה
  • סדנת הבקע
    מצגת מלאה לסדנת הבקע הכוללת הנפשות רבות וסרטונים ומתאימה למספר שיעורים
    מצגת מלאה לסדנת הבקע הכוללת הנפשות רבות וסרטונים ומתאימה למספר שיעורים