• אסירי המחתרות
    חדר בריחה והצגות בביקור במוזיאון אסירי המחתרות בירושלים. מתאים לקבוצה קטנה שתפוצל
    חדר בריחה והצגות בביקור במוזיאון אסירי המחתרות.