• יום שדה נופאדם בחולות אשדוד
    תיק יש"מ ובו הצעה לפעילויות בסדנת נופאדם בחולות אשדוד בחלוקה לרבדים: פיזי, ביוטי ואנושי.
    יום שדה בסדנת נופאדם בחולות אשדוד לפי החלוקה לרבדים: פיזי, ביוטי ואנושי.